Volný amoniak, sada reagencií, 50 testů

Kat. číslo produktu: 2879200
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Vylepšená sada reagencií pro sekvenční stanovení volného amoniaku a monochloraminu indofenolovou metodou. Nahrazuje 2879700.
Vyžaduje nový postup (viz karta Reagencie/postup) a aktualizaci softwaru přístroje (viz Downloads (Ke stažení)>Other (Další)>Product Notice - Monochloramine and Free Ammonia (Poznámka k produktu - Monochloramin a volný amoniak)).
Metoda Hach 10200 Rozsahy: 0,04 - 4,50 mg/L Cl2 a 0,02 - 0,50 mg/L NH3-N. Sada obsahuje reagencie pro přibližně 50 testů.