Claros-Icon-Data-Management-10.2017-_White-Outlines.png

Claros Data Management | Hach

Řešení pro efektivní management dat mají klíčový význam pro úspěšný management procesů. Řešení Claros Data Management umožňuje konsolidaci dat a zobrazovat je kdykoliv na jakémkoliv zařízení, a tím zvyšovat možnost spolupráce napříč vaší organizací. Vizualizujte vaše data pomocí grafů a statistických nástrojů pro identifikaci trendů. Hlášení dat a rozhodování se na jejich základě nebylo nikdy snazší.

Podívejte se na řešení Claros

Jaká řešení managementu dat jsou pro vás ta pravá?Jsou data, která potřebujete, rozptýlena v různých tabulkách Excel, SCADA Historian a laboratorních databázích?

Agregujte klíčová data z široké řady laboratorních, procesních a terénních zdrojů dat, včetně systémů SCADA/historian, LIMS a komerčních laboratorních. Shromažďujte data z terénu na jakémkoliv zařízení odkudkoliv. Provádějte pro odvětví specifické výpočty s použitím kombinovaných datových sad.


Vhodná řešení:

Claros Data Management

Software Claros Data Management přenáší data z vašich systémů na úpravu vody/ čištění odpadní vody pro kompletní obraz o celém provozu do centrálního zabezpečeného úložiště. Modul specifických výpočtů pro odvětví poskytuje výpočty podrobných informací pro dodržování nařízení, jako jsou například týdenní průměry, poměry CT a další výpočty, včetně zpracování datových kvalifikátorů.


Claros Collect

Software Claros Collect umožňuje používat jakékoliv zařízení připojené k internetu k manuálnímu zadávání dat. Ověřuje zdrojová data při jejich shromažďování a spouští výstrahy, pokud jsou hodnoty mimo očekáváný rozsah. Také eliminuje potřebu manuálně vyplněných papírových formulářů. Ihned po zadání jsou data k dispozici každému – s omezením chyb při přepisu a zkrácením času čekání na data. To umožňuje týmům v terénu a v kanceláři okamžitě reagovat na potenciální změny kvality vody a přijímat rozhodnutí rychleji s okamžitou dostupností dat.Můžete snadno vizualizovat a porovnávat velké objemy dat pro učinění rozhodnutí?

Ať už porovnáváte laboratorní, procesní a terénní měření nebo se pokoušíte identifikovat trendy vašich dat, vizualizace a interpretace vašich dat nikdy nebyla snazší.


Vhodná řešení:

Claros Data Management

Uživatelsky definované řídicí panely umožňují zobrazení klíčových indikátorů výkonu v podobě měřicích přístrojů a grafů, které poskytují stavové informace na první pohled. Ad-hoc grafy umožňují uživatelům rychle vizualizovat jakýkoli datové body z jakéhokoliv zdroje pro jakýkoliv rozsah dat. Chcete-li zobrazit porovnání laboratorních a procesních parametrů, jednoduše vyberte datové body a zvolte rozsah dat. Poté můžete rychle přidávat body nebo měnit rozsahy dat pro zobrazení odlišné vizualizace.


Claros Collect

Zobrazujte data v tabulkách nebo jednoduchých grafech pro vizuální znázornění složitého procesu.Můžete snadno připravit hlášení, která budete moci s důvěrou odeslat?

Můžete vytvářet zprávy o procesu či obchodní zprávy, které potřebujete komunikovat všem zúčastněným stranám?

Snadno seskupujte všechna svá data pro hlášení. Vytvářejte zprávy o řízení procesů a porovnávejte data z laboratoří s údaji z terénu. Získejte všechna data o dodržování nařízení do jednoduchého formátu. Rychle vytvořte náhledy, abyste mohli snadno vyřešit problémy.


Vhodná řešení:

Claros Data Management

S integrovanou podporou pro požadavky komplexního hlášení, včetně zpracování datových kvalifikátorů, týdenních průměrů, geometrických průměrů a mnoha dalších parametrů nebylo hlášení nikdy snazší.


Claros Collect

Uživatelsky definované tabulky umožňují uživatelům vybírat jakékoliv parametry, stejně jako snadno přecházet mezi měsíci a zobrazovat podrobná data. A export do formátu Excel je snadný.Máte jistotu, že zaznamenávaná data jsou 100% správná?

Claros Data Management a Claros Collect vám mohou pomoci eliminovat chyby u zdroje ověřováním vstupů oproti logickým limitům podle parametru.


Vhodná řešení:

Claros Data Management

Všechna data jsou ověřována již na vstupu. Pokud jsou mimo očekávané rozsahy, jsou okamžitě označena. Navíc jsou všechny akce s daty (např. zadávání, úprava, odstranění) zapsány do auditní zprávy pro zajištění kompletní sledovatelnosti.


Claros Collect

Se softwarem Claros Collect jsou všechna data ověřována již na vstupu. Pokud jsou mimo očekávané rozsahy, jsou okamžitě označena. Navíc je pořizována kompletní auditní zpráva, včetně místa, času a osoby zapojené do shromáždění dat, a systém umožňuje zadávat, upravovat nebo analyzovat data pouze oprávněným uživatelům.


“Hach WIMS™ is central to everything that the LEWWTP does. Each system that the LEWWTP has provides data into Hach WIMS™. It is essential to our process decisions.”

-Brenna Durkin, Wastewater Treatment Plant DBA Specialist, Littleton/Englewood Colorado (USA)

“Claros Data Management podporuje analýzu nad rámec dat legislativy. Informace o čerpacích stanicích, spotřebě energie, spotřebě materiálu a analýza nákladů představují jen některé ze sledovaných trendů, které slouží ke zlepšení ‘optimalizace.’ Novou otázkou není ‘Můžeme analyzovat data?’, ale ‘Jaká data chcete analyzovat?”

-Gwinnett County, Georgia (USA)

Jste zvědaví? Zjistěte ještě dnes, s čím vám může Claros pomoci.

JAK VÁM MŮŽEME
POMOCI?