Hach pomáhá


Ve společnosti Hach věříme, že skutky jsou více než slova. Proto jsme založili iniciativu Hach Helps, která našim členům přináší příležitost pomáhat jak ve svém nejbližším okolí, tak celosvětově.

Naše hodnoty a principy jsou hnací silou závazku vůči lokálním komunitám a organizacím, které se zaměřují na zajištění čisté a bezpečné vody všem, kteří ji potřebují. Iniciativa Hach Helps spolupracuje s vybranými neziskovými organizacemi, které sdílejí náš závazek s ostatními.

Water for People

Organizace Water For People, kterou podporují silné komunity, podniky a vlády, je zaměřena na rozvoj vysoce kvalitní pitné vody pro všechny a sanitační služby. Organizace Water For People vznikla v roce 1991 z asociace American Water Works Association (AWWA) a je největší neziskovou, vědeckou a vzdělávací asociací zaměřenou na hospodaření s vodou a její úpravu.

Jak společnost Hach pomáhá: Společnost Hach už několik roků poskytuje organizaci Water For People finanční prostředky, vybavení a odborné informace. Společnost Hach se k asociaci Water For People připojila bezprostředně po přírodních katastrofách s cílem pomoci zajistit čistou vodu pro všechny, kteří ji potřebují, a pomáhat při implementaci projektů týkající se čisté vody a sanitace na celém světě.

Water Mission

Organizace Water Mission navrhuje, realizuje a implementuje řešení pro bezpečnou vodu, sanitaci a hygienu (WASH) pro lidi v rozvojových zemích a oblastech postižených katastrofami. Od svého založení v roce 2001 se rozrostla na více než 250 členů stálých programů v různých zemích na celém světě. Používá inovativní technologie a odborné technické znalosti pro překonání globální vodní krize.

Jak společnost Hach pomáhá: Kromě poskytování vybavení a peněžních darů po globálních katastrofách bylo dlouhodobé partnerství mezi společnostmi Hach a Water Mission v minulých letech podpořeno každoročním uspořádáním pochodu Hach Walk for Water. Tento pochod má za cíl zvýšit povědomí společnosti o globální vodní krizi a nashromáždit finanční prostředky potřebné pro zajištění udržitelných systémů úpravy vody pro postižené komunity na celém světě.

United Way of Larimer County

Organizace United Way of Larimer County, společně s komunitními partnery, dárci a podporovateli, pracuje na dlouhodobých řešeních v oblasti vzdělávání, příjmů a zdraví s cílem dosáhnout většího vlivu na komunitu.

Jak společnost Hach pomáhá: Společnost Hach již několik let podporuje kampaň United Way prostřednictvím fundraisingových událostí a aktivit. Společnost Hach každý rok pořádá týdenní kampaň, která účastníkům umožňuje darovat část svého platu během kampaně a zapojit se do probíhajících aktivit. Celý výtěžek z týdenních aktivit obdrží organizace United Way of Larimer County.

Boys & Girls Club of Larimer County

Boys & Girls Club of Larimer County umožňuje všem mladým lidem – zejména těm, kteří to potřebují nejvíce – naplňovat svůj potenciál jako produktivní, pečující a zodpovědní občané. Poskytuje opuštěným a zranitelným dětem bezpečné místo, kam mohou přijít, objevit svůj potenciál a naučit se dovednostem, které jim pomohou uspět. Cílem je pomoci těmto dětem stát se lepšími lidmi, lepšími členy komunity – lídry pracovním úsilí.

Jak společnost Hach pomáhá: Společnost Hach této impozantní organizaci poskytuje finanční podporu, sponzoring, a také pomáhá zajišťovat dobrovolníky pro akce v průběhu roku. STEAMfest v severním Coloradu je jednou z nejvýznamnějších akcí, kde máme možnost představit mladé generaci zábavnou stránku chemie.

The Matthews House

Organizace Matthews House podporuje mládež a rodiny v severním Coloradu, aby se stali soběstačnými. Mnoho mladých lidí a rodin, se kterými organizace spolupracuje, je odkázané na pomoc Ministerstva sociálních věcí, programů pěstounské péče nebo trestněprávního systému mladistvých. Prostřednictvím svých dvou středisek Community Life Center pomáhá Matthews House také rodinám a mladým lidem na svobodě, aby se vyhnuli zneužívání a zanedbávání povinností, které by pro ně mělo v pozdějším životě následky. Středisko Matthews House Education & Employment Center bylo otevřeno v dubnu 2015 a poskytuje jednotlivcům pracovní a odborné vzdělání tak, aby mohli nastartovat svou kariéru a sami si vydělávat.

Jak společnost Hach pomáhá:: Společnost Hach pomáhá, poskytuje finanční podporu a zajišťuje dobrovolníky pro řadu akcí sponzorovaných organizací Matthews House. Jde například o služby pomoci pro rodiny a děti, zabezpečení jídla v rámci komunity a darování zásob, což rodinám s novorozenými dětmi umožní ten nejlepší start.

Kamerun

Zaměstnanaci společnosti Hach v Německu spolupracovali s belgickou organizací "Engineers without Frontiers" (Inženýři bez hranic) na pomoci komunitě v Kamerunu. V tomto projektu poskytnuli zaměstnanci potřebné finance pro vybudování systému úpravy dešťové vody, který umožňuje místní škole zachytit maximální množství dešťové vody během období dešťů a který dodává vodu nejen žákům a učitelům, ale i pro zahrádku zeleniny. Tým zajistil i školení týkající se základů analýzy vody a vzdělal členy místní komunity ohledně budování dalších sběrných systémů dešťové vody v budoucnu.