Analyzátory fosforečnanů

Analyzátory fosforečnanů
Analyzátory fosforečnanů společnosti Hach jsou určeny pro robustní venkovní instalace a jsou navrženy speciálně pro snadnou instalaci v místě měření a pro snadný přístup k reagenciím a dílům, které vyžadují servis. Analyzátory mají nízký detekční limit 0,05 mg/L a široký rozsah měření pro různé aplikace. Níže jsou uvedeny všechny analyzátory fosforečnanů.
Phosphax sc analyzátor

Přesný analyzátor pro měření orthofosforečnanů