Zásady ochrany osobních údajů

AKTUALIZOVALI JSME ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ S ÚČINNOSTÍ OD 1. května 2018.

Tyto online zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady ochrany osobních údajů“) vysvětlují, jak společnost HACH LANGE s.r.o. (dále jen „společnost Hach“) nakládá s osobními údaji, které jsou jí poskytovány prostřednictvím webových stránek, mobilních webů, mobilních aplikací a dalších digitálních služeb a produktů, které společnost Hach kontroluje a které obsahují odkaz na tyto Zásady ochrany osobních údajů (dále společně jako „webové stránky společnosti Hach“). Společnost Hach funguje jako správce údajů v rámci zpracování osobních údajů podle příslušného zákona.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na webové stránky společnosti Hach, které neobsahují odkaz na tyto Zásady ochrany osobních údajů, ani na webové stránky třetích stran, jejichž odkaz se nachází na webových stránkách společnosti Hach.

Informace, které shromažďujeme

Společnost Hach shromažďuje prostřednictvím svých webových stránek následující typy informací:

 • Informace, které sami poskytnete. Osobní údaje, které poskytnete při registraci k našim produktům a službám, v reakci na dotazníky nebo průzkumy či během kontaktování zákaznického servisu společnosti Hach.
 • Informace shromažďované automaticky. Pomocí sledovacích technologií, jakými jsou například soubory cookie, mohou být automaticky shromažďovány informace o vašem používání webových stránek společnosti Hach a vaše IP adresa. Na základě takových informací vás však není možné identifikovat. Software vašeho webového prohlížeče může být nastavený tak, že bude všechny soubory cookie zakazovat. Soubory cookie však mohou sloužit k využití výhod některých základních funkcí webových stránek, které při jejich zakázání nebudou zřejmě fungovat.
 • Informace shromažďované z jiných zdrojů. Informace o vaší osobě shromážděné z webových stránek společnosti Hach můžeme slučovat s informacemi shromážděnými offline nebo od třetích stran.

Jak vaše informace používáme

Společnost Hach používá informace, které shromažďujeme, k následujícím účelům:

 • poskytování produktů a služeb společnosti Hach, které požadujete,
 • nabízení a poskytování informací o podobných anebo souvisejících produktech a službách,
 • přizpůsobení a zlepšení obsahu webových stránek společnosti Hach,
 • obecné zlepšování našich produktů a webových stránek společnosti Hach a pro další interní obchodní účely,
 • zákonná oznamovací povinnost a výkazy pro úřady.

Na základě evropských zákonů na ochranu údajů musí společnost Hach zpracovávat vaše osobní údaje na určitém právním základě. Právní základ, který se vztahuje na daný případ, závisí na tom, k jakým konkrétním účelům uvedeným výše společnost Hach vaše osobní údaje zpracovává:

 • V určitých případech vás může společnost Hach požádat o souhlas se shromažďováním a zpracováním vašich osobních údajů. Pokud se rozhodnete svůj souhlas udělit, můžete jej později zrušit využitím jednoho ze způsobů kontaktu popsaných v části „Vaše možnosti ochrany osobních údajů“. Upozorňujeme, že zrušení souhlasu nemá vliv na zpracování, které již proběhlo.
 • V jiných případech může být zpracování vašich osobních údajů nutné z důvodu dodržení příslušného zákona nebo předpisu či za účelem plnění smlouvy, kterou jste vázáni. Takové zpracování není vždy možné z vaší strany zrušit, a pokud se tak rozhodnete, může taková volba ovlivnit plnění smluvních závazků, které vůči vám máme.
 • Existují i další okolnosti, kdy společnost Hach může zpracovávat vaše osobní údaje na základě svých legitimních zájmů při komunikaci s vámi o produktech a službách a o vědeckém výzkumu a vzdělávacích příležitostech. Veškeré takové zpracování vašich osobních údajů máte právo zrušit. Stačí se na nás obrátit způsobem popsaným v části „Vaše možnosti ochrany osobních údajů“.

Operace zpracování mohou zahrnovat záznam, uspořádání, strukturalizaci, uložení, přizpůsobení nebo úpravy, načtení, pročítání, využití, sdělení přenosem, šířením, případně zpřístupnění jiným způsobem, sesouhlasení či kombinování, omezení, vymazání i zničení osobních údajů. Osobní údaje, které o vás shromažďujeme, můžeme uložit na pět let od poslední interakce, kterou s vámi vedeme. Poté budou data archivována po přiměřeně potřebnou dobu pro účely uvedené výše a v souladu s příslušnými zákony.

Informace, které sdílíme

Vaše osobní údaje společnost Hach bez vašeho souhlasu neprodává ani nesděluje třetím stranám kromě následujících případů:

 • Přidružené společnosti a poskytovatelé služeb z řad třetích stran za účelem poskytování služeb a informací na našich stránkách, včetně online marketingu a reklamy, a podpory našich obchodních činností. Od těchto stran vyžadujeme, aby s osobními údaji nakládaly v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.
 • Přidružené společnosti za účelem nabízení a poskytování informací o souvisejících produktech a službách. Osobní údaje ze zemí, kde je vyžadován souhlas, nesdílíme, pokud daný souhlas s jejich sdílením s přidruženými společnostmi nezískáme předem. Od těchto stran vyžadujeme, aby s osobními údaji nakládaly v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.
 • Jiné společnosti ve spojení s prodejem nebo převodem jedné z našich produktových řad nebo divizí, k nimž patří i služby poskytované prostřednictvím nejméně jedné přidružené společnosti Hach.
 • Státní kontrolní úřady, včetně amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), nebo podle nutnosti vyplývající pro společnost Hach ze zákonné povinnosti nebo požadavku.

V případě, kdy se společnost Hach rozhodne reorganizovat nebo se zbavit podniku prodejem, fúzí či akvizicí, pak může společnost Hach sdílet vaše osobní údaje se skutečnými nebo potenciálními kupci. Budeme vyžadovat, aby skuteční nebo potenciální kupci nakládali s těmito osobními údaji způsobem, který bude v souladu s těmito zásadami.

Všechny přidružené společnosti najdete zde

Vaše možnosti ochrany osobních údajů

Máte právo si prohlédnout a získat kopii osobních údajů, které o vás uchováváme, i nás požádat, abychom provedli opravy nepřesných nebo neúplných osobních údajů. Máte právo získat údaje, které nám poskytujete, ve strojově čitelném formátu a přenést tato data jinému správci. Dále můžete požádat o výmaz svých osobních údajů nebo o omezení jejich zpracování, případně vznést proti zpracování svých osobních údajů námitku. Chcete-li získat přístup ke svým osobním údajům, podat věc k přezkoumání, stížnost nebo žádost o opravu, případně zrušit účast v některých programech, obraťte se na našeho vedoucího pro ochranu soukromí (Privacy Leader) kliknutím na odkaz „Kontaktujte nás“ na webu společnosti Hach, který používáte, využitím kontaktních údajů společnosti Hach v její mobilní aplikaci, kterou používáte, nebo e-mailem na adresu privacy@hach.com. Dále je možné zaslat dopis na následující adresu:

HACH LANGE s.r.o.
Zastrčená 1278/8
141 00 Praha 4

Za zajištění dodržování zákonů na ochranu osobních údajů v České republice odpovídá úřad na ochranu osobních údajů České republiky. V případě potřeby dalších informací o právech týkajících se ochrany osobních údajů, nebo pokud nedokážete vyřešit problém přímo s námi a chcete podat stížnost, obraťte se na adresu: DPA kontaktní informace.

Zabezpečení

Společnost Hach spravuje osobní údaje tak, aby je ochránila a zabezpečila, nicméně pokud své osobní údaje sdílíte online, vždy existuje určité riziko, že k vašim údajům získá přístup neoprávněná třetí strana.

Globální přístup k našim stránkám

Používáním této stránky berete na vědomí, že vaše osobní údaje budou shromažďovány, uchovávány a zpracovány v Německu a v jakékoli zemi, do které můžeme vaše údaje přenést v rámci našich obchodních činností. Společnost Hach může vaše osobní údaje přenést do přidružené společnosti kdekoli na světě. Tyto přidružené společnosti mohou zase přenést vaše osobní údaje dalším přidruženým společnostem. Některé přidružené společnosti se mohou nacházet v zemích, které nezajišťují adekvátní úroveň ochrany údajů. Nicméně od všech přidružených společností vyžadujeme, aby s vašimi osobními údaji zacházely způsobem uvedeným v těchto zásadách. Chcete-li získat další informace o bezpečnostních opatřeních, která u nás platí pro přeshraniční přenosy osobních údajů, obraťte se na nás způsobem popsaným v části „Vaše možnosti ochrany osobních údajů“.

Změny v Zásadách ochrany osobních údajů

Protože občas měníme nebo aktualizujeme části těchto Zásad ochrany osobních údajů, které podléhají vašemu souhlasu, je nutné tyto Zásady ochrany osobních údajů pravidelně kontrolovat. Jakékoli změny budou neprodleně oznámeny na této stránce společně s novým datem účinnosti v horní části této stránky.


Online zásady ochrany osobních údajů společnosti Hach

Účinné od 1. května 2018

Tyto online zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady ochrany osobních údajů“) vysvětlují způsoby, jakými nakládáme s osobními údaji, které jsou nám poskytovány prostřednictvím webových stránek, mobilních webů, mobilních aplikací a dalších digitálních služeb a produktů kontrolovaných společností HACH LANGE s.r.o., Zastrčená 1278/8, 141 00 Praha 4, které obsahují odkaz na tyto Zásady ochrany osobních údajů (dále společně jako „webové stránky společnosti Hach“). Společnost Hach funguje jako správce údajů v rámci zpracování osobních údajů podle příslušného zákona.
Tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na webové stránky společnosti Hach, které neobsahují odkaz na tyto Zásady ochrany osobních údajů, ani na webové stránky třetích stran, jejichž odkaz se nachází na webových stránkách společnosti Hach.


Typy informací, které shromažďujeme online

V této části jsou popsány typy osobních údajů, které můžeme shromažďovat během vašeho používání webových stránek společnosti Hach, a zahrnují jak údaje, které nám poskytujete vy, tak informace, které během vašeho používání webových stránek společnosti Hach shromažďujeme automaticky.

Pro účely těchto Zásad ochrany osobních údajů znamenají „osobní údaje“ takové informace, které vás identifikují nebo které by mohly být uváženě použity k vaší identifikaci. Mezi osobní údaje patří například jméno, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa.

Informace, které sami poskytujete

Většinu informací dostupných prostřednictvím webových stránek společnosti Hach můžete získat bez nutnosti registrace k nějaké službě nebo do nějakého programu. Část obsahu je však dostupná pouze registrovaným nebo identifikovaným uživatelům a poskytnutí takové služby vyžaduje nastavení profilu či sdělení určitých informací o vaší osobě.

Vámi poskytované osobní údaje při návštěvě webových stránek společnosti Hach

Společnost Hach shromažďuje osobní údaje, které poskytnete na webových stránkách společnosti Hach, například při nákupu produktu, registraci k příjmu marketingových produktů a informací, kontaktování zákaznického servisu společnosti Hach nebo vyplňování dotazníků či účasti v průzkumech společnosti Hach. Patří sem například:

 • kontaktní údaje jako jméno, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa,
 • informace k registraci jako uživatelské jméno a heslo,
 • informace o odměňování, pokud společnosti Hach poskytujete služby jako odborník na zdravotní péči,
 • informace o zaměstnání, vzdělání a další informace o dosavadních zkušenostech, pokud u společnosti Hach žádáte o zaměstnání,
 • platební údaje (například informace o bance, číslo platební karty, datum expirace, doručovací adresa a fakturační adresa),
 • obsah, který můžete poskytnout (například při vyplnění našeho online kontaktního formuláře nebo odeslání jiných informací).

Osobní údaje, které sdílíte při jiné komunikaci se společností Hach

Společnost Hach můžete kontaktovat, pokud se chcete na něco zeptat, prodiskutovat své obavy či nahlásit problémy týkající se našich produktů. Pokud se společností Hach komunikujete nebo od ní požadujete informace, můžete být požádáni o poskytnutí kontaktních údajů, případně osobních údajů, které souvisejí s vaší žádostí.

Informace, které mohou být shromažďovány automaticky

Používáte-li webové stránky společnosti Hach, můžeme také určité informace o používání a zařízení shromažďovat automaticky, jak popisujeme dále.

IP adresa

Při vaší návštěvě webových stránek společnosti Hach můžeme zaznamenat adresu internetového protokolu (dále jen „IP adresa“) vašeho počítače nebo elektronického zařízení. IP adresa identifikuje elektronické zařízení, které používáte pro přístup k webovým stránkám. Umožňuje nám udržovat komunikaci s vaším počítačem, když procházíte webové stránky společnosti Hach, a přizpůsobit obsah.

Soubory cookie a další sledovací technologie

Informace o vašem používání webových stránek společnosti Hach shromažďujeme prostřednictvím sledovacích technologií, jako jsou například soubory cookie a webové majáky (web beacon). „Soubor cookie“ je jedinečný číselný kód, který se přenese do vašeho počítače pro sledování vašich zájmů a preferencí a rozpoznání vaší osoby jako vracejícího se návštěvníka. „Webový maják“ (web beacon) je transparentní grafický obrázek umístěný na webové stránce, v e-mailu nebo reklamě, který umožňuje sledovat takové faktory, jako jsou aktivita uživatele a návštěvnost webu. Tyto technologie pomáhají zapamatovat si vaše preference a umožňují nám zobrazovat obsah a funkce, které vás budou pravděpodobně nejvíce zajímat na základě údajů z prokliků ukazujících vaši předchozí aktivitu na webových stránkách společnosti Hach.

Pro (1) zobrazování naší reklamy na jiných webových stránkách podle vašich předchozích návštěv webových stránek společnosti Hach a (2) lepší pochopení zobrazení naší reklamy a využívání reklamních služeb používáme Google Display Advertising (jako například retargeting s Google Analytics, Google Display Network Impression Reporting, DoubleClick Campaign Manager a Google Analytics Demographics and Interest Reporting). V souvislosti se službou Google Analytics Demographics and Interest Reporting můžeme pro pochopení a zlepšení našich marketingových kampaní a obsahu webových stránek prostřednictvím Google Analytics využívat údaje ze zájmově orientované reklamy společnosti Google nebo údaje o návštěvnících webů třetích stran (například věk, pohlaví a zájmy).

Některé z našich online reklam se zobrazují prostřednictvím služby Google Display Advertising. V rámci tohoto programu využíváme funkce služby Google Analytics, například retargeting. V souvislosti s touto a dalšími funkcemi nabízenými reklamními sítěmi můžeme my a provozovatelé reklamních sítí, včetně společnosti Google, využívat soubory cookie třetích stran (například soubor cookie DoubleClick) – a v některých případech také soubory cookie vlastníka stránek (například soubory cookie Google Analytics) – pro informování, optimalizaci a zobrazování reklam na internetu na základě minulých návštěv uživatele na webových stránkách společnosti Hach. Dále můžeme při vašich návštěvách webových stránek společnosti Hach zobrazovat reklamy některých našich přidružených společností.

Ze služby Reklamy Google se můžete odhlásit na stránce http://www.google.com/ads/preferences. Pokud si nepřejete, aby služba Google Analytics používala vaše údaje, můžete si ze stránky odhlášení ze služby Google Analytics nainstalovat doplněk prohlížeče pro odhlášení z Google Analytics.

Tato webová stránka společnosti Hach není navržena tak, aby reagovala na signály „nesledovat“ obdržené z prohlížečů. Další informace o souborech cookie a dalších sledovacích technologiích včetně způsobu jejich blokování najdete na stránce http://www.allaboutcookies.org/. Upozorňujeme, že některé soubory cookie jsou zásadní pro funkčnost našich webových stránek a jejich odstranění nebo zablokování sníží funkčnost webů.

Mobilní sledování

Některé webové stránky společnosti Hach jsou dostupné jako mobilní aplikace nebo mobilní stránky a lze je používat v mobilních zařízeních. Pokud k přístupu na webové stránky společnosti Hach a k jejich používání používáte mobilní zařízení, můžeme kromě informací uvedených výše shromažďovat také následující údaje týkající se daného mobilního zařízení: ID zařízení nebo reklamy, typ zařízení, typ hardwaru, MAC adresu (media access control), identitu IMEI (international mobile equipment identity), verzi mobilního operačního systému, platformu používanou k přístupu na webové stránky nebo stahování z webových stránek společnosti Hach (např. Apple, Google, Amazon, Windows), informace o umístění, o využívání vašeho zařízení a používání webových stránek společnosti Hach.

Informace shromažďované z jiných zdrojů

Informace o vás na základě návštěvy jedné z webových stránek společnosti Hach můžeme kombinovat s informacemi o vás na základě návštěv jiných webových stránek společnosti Hach. Dále můžeme informace o vás, které se shromažďují prostřednictvím webových stránek společnosti Hach, kombinovat s informacemi, které jsme shromáždili offline, a s informacemi, které nám poskytly třetí strany.


Jak vaše informace používáme

Vaše osobní údaje využíváme k poskytování produktů a služeb, které požadujete, ke komunikaci s vámi, ke zlepšení vaší zkušenosti s webovými stránkami společnosti Hach, obecně ke zlepšování našich produktů a služeb a k dalším interním obchodním účelům. Tato použití mohou rovněž zahrnovat záznam, uspořádání, strukturalizaci, uložení, přizpůsobení nebo úpravy, načtení, pročítání, využití, sdělení přenosem, šířením, případně zpřístupnění jiným způsobem, sesouhlasení či kombinování, omezení, vymazání i zničení osobních údajů. Osobní údaje, které o vás shromažďujeme, můžeme uložit na pět let od poslední interakce, kterou s vám vedeme. Poté budou data archivována po přiměřeně potřebnou dobu pro účely uvedené výše a v souladu s příslušnými zákony.

Poskytování požadovaných produktu a služeb

Pokud se rozhodnete zakoupit produkt nebo používat naše služby, používáme vaše osobní údaje poskytnuté prostřednictvím webových stránek společnosti Hach ke správě vašich objednávek a faktur, ke zpracování plateb, k reakci na vaše dotazy, k poskytování služeb, které požadujete, a k zajištění optimální zákaznické zkušenosti.

Marketing

Dále můžete od společnosti Hach a přidružených společností dostávat marketingové informace, například nabídky týkající se produktů a služeb souvisejících se společností Hach, pozvánky k účasti na průzkumech o našich produktech nebo upozornění na speciální propagační akce. V takových případech použijeme k zaslání marketingových informací vaše kontaktní a další osobní údaje.

Přizpůsobené uživatelské zkušenosti

Osobní údaje, které poskytujete, mohou být použity k vytvoření přizpůsobených nabídek, informací nebo služeb upravených podle vašich zájmů a preferencí. Vaši IP adresu a údaje, které získáváme automaticky prostřednictvím souborů cookie nebo jiných sledovacích technologií, můžeme dále využít pro zjednodušení používání webových stránek společnosti Hach a navigace po stránkách a rovněž pro přizpůsobení obsahu poskytovaného na těchto stránkách na základě předvídání informací a služeb, které by vás mohly zajímat.

Zlepšování obchodní činnosti a produktů

Pro zjištění nových skutečností, které by mohly společnosti Hach pomoci lépe pochopit potřeby zákazníků a zlepšit, rozvíjet a hodnotit produkty, služby, materiály a programy, analyzuje společnost Hach informace, které jste poskytli. Pro tyto účely společnost Hach nepoužívá informace, které by vás mohly přímo identifikovat.

Analýza a zlepšování webových stránek

Informace, které jste poskytli, a informace, které o vašem používání webových stránek společnosti Hach shromažďujeme automaticky, můžeme použít k monitorování vzorů a preferencí návštěvnosti uživatele pro zlepšení webových stránek, jejich analýzu a optimalizaci.

Právní základ pro zpracování

Na základě evropských zákonů na ochranu údajů musí společnost Hach zpracovávat vaše osobní údaje na určitém právním základě. Právní základ, který se vztahuje na daný případ, závisí na tom, k jakým konkrétním účelům popsaným výše společnost Hach vaše osobní údaje zpracovává:

 • V určitých případech vás může společnost Hach požádat o souhlas se shromažďováním a zpracováním vašich osobních údajů. Pokud se rozhodnete svůj souhlas udělit, můžete jej později zrušit využitím jednoho ze způsobů kontaktu popsaných v části „Vaše možnosti ochrany osobních údajů“. Upozorňujeme, že zrušení souhlasu nemá vliv na zpracování, které již proběhlo.
 • V jiných případech může být zpracování vašich osobních údajů nutné z důvodu dodržení příslušného zákona nebo předpisu či za účelem plnění smlouvy, kterou jste vázáni. Takové zpracování není vždy možné z vaší strany zrušit, a pokud se tak rozhodnete, může taková volba ovlivnit plnění smluvních závazků, které vůči vám máme.
 • Existují i další okolnosti, kdy společnost Hach může zpracovávat vaše osobní údaje na základě svých legitimních zájmů při komunikaci s vámi o produktech a službách a o vědeckém výzkumu a vzdělávacích příležitostech. Veškeré takové zpracování vašich osobních údajů máte právo zrušit. Stačí se na nás obrátit způsobem popsaným v části „Vaše možnosti ochrany osobních údajů“.

Informace, které sdílíme

Vaše osobní údaje sdílíme se třetími stranami pouze tak, jak je popsáno níže. Vaše osobní údaje neprodáváme ani nepronajímáme třetím stranám pro jejich vlastní marketingové účely

.

Reklama třetích stran a online behaviorální reklama

Na webových stránkách a v mobilních službách třetích stran se může zobrazovat online reklama na produkty a služby společnosti Hach, které jsou přizpůsobeny vaší osobě, například na základě informací, které jste poskytli společnosti Hach nebo na webové stránce třetí strany, na které se právě nacházíte, nebo na základě aktivity v prohlížeči, nákupů či zájmů. Tyto typy přizpůsobených online reklam mohou vycházet z různých zdrojů, například:

 • S poskytovateli reklamních služeb můžeme sdílet informace, které neumožňují vaši identifikaci a které jsme získali ze souborů cookie a dalších sledovacích technologií na webových stránkách společnosti Hach.
 • Některé webové stránky společnosti Hach se účastní online behaviorální reklamy (někdy se jí říká reklama se zacílením podle minulé aktivity nebo zájmově orientovaná reklama). Tyto webové stránky lze identifikovat podle odkazu „Advertising Choices“ (Volby reklamy) v zápatí. Partneři naší reklamní sítě mohou umísťovat a používat soubory cookie na webových stránkách společnosti Hach a na webových stránkách třetích stran ke shromažďování informací o vašich aktivitách kvůli poskytování online reklamy podle vašich zájmů. Pokud se vám zobrazí online behaviorální reklama od společnosti Hach, uvidíte ikonu „Ad Choices“ (Volby reklamy). Kliknutím na tuto ikonu nebo odkaz přejdete na webovou stránku, kde můžete spravovat nebo zakázat používání údajů o vaší historii prohlížení, která se používá k zobrazování online behaviorální reklamy. Pokud reklamu zakážete, bude se vám online reklama zobrazovat i nadále, včetně reklam od společnosti Hach, ale bude vycházet z jiných informací (například z obsahu prohlížené stránky, nikoli z údajů o vaší předchozí proklikové aktivitě). I přesto budou inzerenti z řad třetích stran v některých případech shromažďovat údaje o vašem prohlížení, nicméně nevyužijí tyto údaje k zobrazení reklam na základě vašeho minulého chování na internetu. 
 • Některé webové prohlížeče mohou na webové stránky, s kterými prohlížeč komunikuje, přenášet signály „nesledovat“. K datu účinnosti těchto Zásad ochrany osobních údajů zatím nebyl vytvořen žádný standard v odvětví ve způsobech, jakými na tyto signály reagovat. Společnost Hach proto na tyto signály v současné době nereaguje. Jak bylo uvedeno výše, zobrazování reklam, které využívají historii prohlížení k zobrazování online behaviorální reklamy, můžete zakázat přechodem na stránku volby reklamy.

Přidružené společnosti, prodejci a dodavatelé

Spolupracujeme s dodavateli a přidruženými společnostmi, které nám pomáhají v podnikání a kteří mohou během poskytování služeb společnosti Hach potřebovat přístup k vašim osobním údajům. Těmto stranám neumožníme používat vaše osobní údaje pro žádné účely, které se netýkají podnikání společnosti Hach a jejích přidružených společností. Osobní údaje ze zemí, kde je vyžadován souhlas, nesdílíme, pokud daný souhlas s jejich sdílením s přidruženými společnostmi nezískáme předem. Od těchto stran vyžadujeme, aby s vašimi shromážděnými osobními údaji nakládaly v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

Webové stránky propagující více značek

Pro poskytování obsahu nebo služeb na bázi společné propagace můžeme uzavřít partnerství s jinými společnostmi. Na webové stránce propagující více značek uvidíte na obrazovce jak logo společnosti Hach, tak logo takového partnera. Jelikož se jednotlivé zásady ochrany osobních údajů našich společně propagovaných partnerů mohou v některých ohledech lišit od těch našich, měli byste si je přečíst. Po přečtení těchto zásad budete schopni přijímat informovaná rozhodnutí o tom, zda na daném webu poskytnete své údaje.

Zprávy o produktech

Pokud budete kontaktovat společnost Hach se svou zkušeností z používání jednoho z našich produktů, můžeme použít vámi poskytnuté informace k podání zpráv příslušným státním kontrolním úřadům, či jak je požadováno na základě zákona.

Zákonná práva a povinnosti

Za určitých omezených okolností může mít společnost Hach povinnost sdělit vaše osobní údaje kvůli dodržení zákonné povinnosti nebo požadavku, například ohlašovací povinnosti státním kontrolním úřadům týkající se bezpečnosti našich produktů nebo v souvislosti s prodejem či převodem jedné z našich produktových řad nebo divizí, které zahrnují i služby poskytované prostřednictvím nejméně jedné webové stránky společnosti Hach. V takových případech přijmeme opatření, která ochrání vaše osobní údaje v největším možném rozsahu. Dále si vyhrazujeme právo použít vaše osobní údaje při vyšetřování a soudním stíhání uživatelů, kteří porušují naše pravidla a kteří se zapojují do nelegálních aktivit a činů poškozujících jiné osoby nebo jejich majetek.

Změna v organizaci

V případě, kdy se společnost Hach rozhodne reorganizovat nebo se zbavit podniku prodejem, fúzí či akvizicí, pak může společnost Hach sdílet vaše osobní údaje se skutečnými nebo potenciálními kupci. Budeme vyžadovat, aby skuteční nebo potenciální kupci nakládali s těmito osobními údaji způsobem, který bude v souladu s těmito zásadami.


Ochrana osobních údajů dětí

Společnost Hach na svých webových stránkách vědomě neshromažďuje ani nepoužívá žádné osobní údaje přímo od dětí („děti“ jsou podle společnosti Hach definovány jako nezletilí do 18 let). Dětem vědomě neumožňujeme objednávat naše produkty, komunikovat s námi ani používat některou z našich online služeb. Pokud jste rodič a dozvíte se, že nám vaše dítě poskytlo své údaje, obraťte se na nás jedním z níže uvedených způsobů a ve spolupráci s vámi tuto otázku vyřešíme.


Vaše možnosti ochrany osobních údajů

Máte právo si prohlédnout a získat kopii osobních údajů, které o vás uchováváme, i nás požádat, abychom provedli opravy nepřesných nebo neúplných osobních údajů. Máte právo získat údaje, které nám poskytujete, ve strojově čitelném formátu a přenést tato data jinému správci. Dále můžete požádat o výmaz svých osobních údajů nebo o omezení jejich zpracování, případně vznést proti zpracování svých osobních údajů námitku. Chcete-li získat přístup ke svým osobním údajům, podat věc k přezkoumání, stížnost nebo žádost o opravu, případně zrušit účast v některých programech, obraťte se na naši kancelář pro ochranu soukromí (Privacy Office) kliknutím na odkaz „Kontaktujte nás“ na webu společnosti Hach, který používáte, využitím kontaktních údajů společnosti Hach v její mobilní aplikaci, kterou používáte, nebo e-mailem na adresu privacy@hach.com. Dále je možné zaslat dopis na následující adresu:

HACH LANGE s.r.o.
Zastrčená 1278/8
141 00 Praha 4

Za zajištění dodržování zákonů na ochranu osobních údajů v České republice odpovídá úřad na ochranu osobních údajů České republiky. V případě potřeby dalších informací o právech týkajících se ochrany osobních údajů, nebo pokud nedokážete vyřešit problém přímo s námi a chcete podat stížnost, obraťte se na adresu: DPA kontaktní informace.

Při veškeré komunikaci se společností Hach prosím uvádějte svou e-mailovou adresu, adresu webové stránky, mobilní aplikaci anebo konkrétní produkt společnosti Hach, v jehož souvislosti jste poskytli osobní údaje (např. hach.com), a podrobné vysvětlení své žádosti. Pokud si přejete odstranit, upravit nebo opravit osobní údaje a kontaktujete nás e-mailem, uveďte v předmětu zprávy e-mailu text „Deletion Request“ (žádost o vymazání) nebo „Amendment/Correction Request“ (žádost o úpravu/opravu). Na všechny opodstatněné požadavky budeme včas reagovat. Před zpracováním některých požadavků můžeme od vás požadovat potvrzení vaší totožnosti.


Zabezpečení údajů

Společnost Hach pravidelně provádí patřičné technické, administrativní a fyzické kontroly sloužící k zabezpečení jakýchkoli osobních údajů shromážděných prostřednictvím jejích webových stránek. Nicméně vždy bude existovat určité riziko, že nějaká neoprávněná třetí strana zachytí internetem přenášené údaje nebo že někdo najde způsob, jak proniknout do našich systémů zabezpečení. Žádáme vás, abyste byli při předávání svých osobních údajů přes internet velice opatrní, zvláště pokud jde o informace související s penězi. Společnost Hach nemůže zaručit, že nějaká neoprávněná třetí strana nezíská přístup k vašim osobním údajům. Proto při odesílání osobních údajů na webových stránkách společnosti Hach musíte zvážit všechna pro a proti.


Webové stránky třetích stran a moduly plug-in sociálních médií

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se nevztahuje na webové stránky společnosti Hach, které neobsahují odkaz na tyto Zásady ochrany osobních údajů, ani na webové stránky třetích stran, jejichž odkaz se nachází na webových stránkách společnosti Hach. Pro umožnění snadného sdílení informací s jinými uživateli mohou webové stránky společnosti Hach využívat moduly plug-in sociálních médií (např. tlačítko „Líbí se“ sítě Facebook, tlačítko „Sdílet na Twitteru“). Při návštěvě webových stránek společnosti Hach může provozovatel modulu plug-in sociální sítě umístit do vašeho počítače nebo jiného elektronického zařízení soubor cookie, jenž mu umožní rozpoznat jednotlivce, kteří již náš web dříve navštívili. Pokud jste při prohlížení webových stránek společnosti Hach přihlášeni k webové stránce sociálních médií (např. sítě Facebook, Twitter), modul plug-in umožňuje sociálním médiím příjem informací o vaší návštěvě webových stránek společnosti Hach. Modul plug-in sociálních médií rovněž umožňuje sociálním sítím sdílet informace o vašich aktivitách na webových stránkách společnosti Hach s dalšími uživateli webu dané sociální sítě. Nastavení sdílení se řídí podle webové stránky daných sociálních médií a jejich zásadami ochrany osobních údajů.

Globální přístup k našim stránkám

Tento web vlastní a provozuje společnost Hach v Německu, nicméně vámi poskytnuté informace budou přístupné i našim přidruženým společnostem, prodejcům a dodavatelům v jiných zemích v souladu s těmito zásadami. Dále pokud navštívíte náš web v zemi mimo Českou republiku, vaše komunikace s námi nutně vyústí v přenos informací přes mezinárodní hranice. Úroveň právní ochrany osobních údajů není ve všech zemích stejná, nicméně ve snaze o udržení vašich údajů v tajnosti přijímáme bezpečnostní opatření popsaná v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Používáním této stránky berete na vědomí, že vaše osobní údaje budou uchovávány a zpracovávány v Německu a v jakékoli zemi, do které můžeme vaše údaje přenést v rámci našich obchodních činností.

Oznámení pro rezidenty Kalifornie

S ohledem na určitá omezení podle § 1798.83 kalifornského občanského zákoníku nás mohou rezidenti Kalifornie požádat, abychom jim poskytli (i) seznam určitých kategorií osobních údajů, které jsme sdělili třetím stranám pro účely jejich přímého marketingu během bezprostředně předchozího kalendářního roku, a (ii) identitu takových třetích stran. S takovou žádostí se na nás rezidenti Kalifornie mohou obrátit na adresu privacy@hach.com.


Změny v Zásadách ochrany osobních údajů

Osobní údaje budeme používat pouze způsobem, jaký je popsán výše v těchto Zásadách ochrany osobních údajů účinných v době získání příslušných údajů, nebo podle vašeho svolení. Nicméně, vyjma podmínek požadující váš souhlas, si vyhrazujeme právo kdykoli podmínky těchto Zásad ochrany osobních údajů změnit. Jakékoli změny těchto Zásad ochrany osobních údajů budou uvedeny na této stránce s novým datem účinnosti. Společnost Hach doporučuje pravidelně kontrolovat, zda se tyto Zásady ochrany osobních údajů nezměnily. Jakékoli osobní údaje shromážděné během dalšího používání webových stránek společnosti Hach budou zpracovány v souladu s aktuálně zveřejněnými Zásadami ochrany osobních údajů.


Doplňující text pro online podmínky používání


Soukromí a zabezpečení

Společnost HACH LANGE s.r.o. (dále jen „společnost Hach“) společně se svými přidruženými společnostmi a pobočkami respektují vaše soukromí, cení si vzájemných vztahů a snaží se o zabezpečení vašich osobních údajů. Chápeme důležitost soukromí našich zákazníků a návštěvníků webových stránek společnosti Hach. Způsob, jakým používáme osobní údaje, se řídí našimi Zásadami ochrany osobních údajů. Přístupem a používáním webových stránek společnosti Hach souhlasíte, že se budete těmito Zásadami ochrany osobních údajů řídit. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že při odesílání osobních údajů na webové stránky společnosti Hach neexistuje absolutní záruka bezpečnosti, přestože společnost Hach využívá bezpečnostní prvky, které brání neoprávněnému přístupu a zachytávání údajů. V PŘÍPADĚ, ŽE I PŘES NAŠE ÚSILÍ DOJDE K NEPRAVDĚPODOBNÉ UDÁLOSTI ZACHYCENÍ ÚDAJŮ NEBO NEOPRÁVNĚNÉHO PŘÍSTUPU K NIM, NENESE SPOLEČNOST HACH ODPOVĚDNOST ZA TOTO ZACHYCENÍ ÚDAJŮ NEBO NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP ANI ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ ČI VEDLEJŠÍ ODŠKODNĚNÍ NEBO NÁHRADU NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ UŠLÉHO ZISKU) VZNIKLÉ ZÁKAZNÍKOVI NEBO UŽIVATELI, A TO ANI V PŘÍPADĚ, KDY SPOLEČNOST HACH BYLA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNA PŘEDEM. SPOLEČNOST HACH VÝSLOVNĚ ANI KONKLUDENTNĚ NEGARANTUJE, ŽE INFORMACE POSKYTNUTÉ JAKÝMKOLI ZÁKAZNÍKEM NEPODLEHNOU ZACHYCENÍ ÚDAJŮ ČI NEOPRÁVNĚNÉMU PŘÍSTUPU, A NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU KONKLUDENTNÍ ZÁRUKU OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. KAŽDÝ ZÁKAZNÍK NESE ODPOVĚDNOST ZA UCHOVÁNÍ VLASTNÍHO HESLA V TAJNOSTI.