CL10 sc Amperometrický analyzátor chloru

Analyzátor chloru CL10 sc nepoužívá reagencie a umožňuje kontrolu dezinfekce v reálném čase. Poskytuje nepřetržitě údaje o naměřených hodnotách, které signalizují změnu podmínek procesu. Měřicí rozsah 0-20 ppm zajišťuje kontrolu procesu v široké škále aplikací při dezinfekci.

Analyzátor CL10 sc využívá exkluzivní autodiagnostiku Cal Watch od společnosti Hach, která hlásí uživatelům změny procesu nebo nutnost provedení servisu přístroje. Diagnostická funkce zahrnuje upozornění na odchylku kalibrace pH a chloru a bezkontaktní senzor průtoku upozorňuje na nedostatečný průtok vzorku. Měření volného nebo celkového chloru pomocí amperometrického analyzátoru, jako například CL10 sc, nevyžaduje reagencie, a eliminuje tak potřebu rutinní výměny reagencií a nakládaní s odpadem.
 
položek na stránku 10   |   20   |   50