Přenosné vzorkovače

Nízká hmotnost přenosného vzorkovače AS950, malé požadavky na napájení a snadná přenositelnost činí tento vzorkovač ideálním pro aplikace v terénu, včetně dešťové vody, environmentální nebo průmyslové předčištěné vody. Řídicí jednotka AS950 je vybavená standardní pamětí a možností připojení USB, což umožňuje záznam a přenos všech údajů pomocí USB paměti, takže v terénu není přenosný počítač potřeba. Navíc velký plně barevný display dovoluje intuitivní programování tak, aby kritické vzorkování na dálku bylo prakticky bezchybné. Přenosný vzorkovač AS950 je k dispozici se třemi velikostmi základny pro splnění různých požadavků - s kompaktní pro menší šachty, standardní pro většinu aplikací a velkou pro odběr kompozitních vzorků do velkých lahví.

Pro vzorkování dešťové vody umožňuje přenosný vzorkovač AS950 spustit až dva různé programy na základě uživatelem definovaných podmínek, jak například podle srážek nebo prahových hodnot pH. AS950 může být dále naprogramován pro odběr vzorků různé velikosti, odběr vzorků v intervalech definovaných uživatelem (tj. podle času) nebo přírůstcích objemu průtoku (tj. podle průtoku) nebo odběr vzorků během celé události podle senzoru deště nebo průtoku.

Pro monitoring průmyslové předčištěné vody, je přenosný vzorkovač AS950 dostupný s bezkontaktním senzorem detekce kapaliny, aby se zabránilo křížové kontaminaci vzorků bez nutnosti namáhavého čištění. Zabezpečení čistého vzorku je rychlé díky výměně hadiček čerpadla, která nevyžaduje nářadí. Může být také přidán diferenční senzor pH od společnosti HACH pro spuštění vzorkovacího programu při překročení prahových hodnot.
 
položek na stránku 10   |   20   |   50