Digitální diferenční pH senzory

pH senzory s integrovanou digitální elektronikou pro funkci Plug and Play s digitálními kontroléry SC společnosti Hach. K dispozici materiál těla elektrody PEEK, Ryton nebo nerezová ocel a několik montážních provedení.

Výjimečného výkonu dosahují senzory díky diferenční elektrodové technice měření. Tato v praxi osvědčená technika využívá tři elektrody namísto dvou, jak bývá obvyklé u konvenčních senzorů pH/ORP. Procesní a referenční elektrody měří hodnotu pH/ORP diferenčně vzhledem ke třetí, zemnicí elektrodě. Konečným výsledkem je bezkonkurenční přesnost měření, snížení potenciálu referenčního rozhraní a eliminace zemních smyček senzoru. Senzory jsou spolehlivější, vyžadují méně odstávek a údržby. Senzory jsou spolehlivější, vyžadují méně odstávek a údržby.
 
položek na stránku 10   |   20   |   50