Sběr použitých kyvetových testů

Společnost Hach dlouhodobě usiluje o bezpečnější analýzu ve vztahu k uživateli i k životnímu prostředí. V souladu s tímto záměrem organizujeme každoročně ve spolupráci se společností SUEZ Využití zdrojů a.s. pro naše zákazníky sběr použitých kyvetových testů (dále jen KT).

Požadavek na sběr použitých KT testů může uplatnit každý zákazník, který nakupuje KT u společnosti Hach nebo prostřednictvím autorizovaných distributorů.

Sběr použitých KT je organizován 1x ročně. Podmínkou je minimálně 20 ks balení.

Uzávěrka pro registraci je vždy min. 14 dnů před sběrem KT – aktuální informaci naleznete na www.cz.hach.com.

Při úmyslném porušení pravidel pro Sběr KT ze strany zákazníka bude takovýto zákazník z této služby vyloučen a bude proti němu uplatněna náhrada případné škody.Upozornění:
Podle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb je původcem odpadu ta osoba či subjekt, jehož činností odpady vznikají (nikoliv tedy dodavatel kyvetových testů Hach).
Pokud bude množství Vámi odevzdaných nebezpečných odpadů přesahovat 50 kg za rok, musí mít Vaše společnost vyřízen souhlas k nakládání s těmito odpady.

Termín pro sběr kyvetových testů Hach
Nejbližší sběr se uskuteční během měsíce března. Registrované účastníky prosíme o strpení.


Registrace a postup při organizování Sběru použitých KT

 • Registrace bude probíhat online prostřednictvím formuláře umístěného na této stránce v čase registrace.
 • Na základě vyplněného a odeslaného registračního formuláře budete do dvou dnů kontaktováni, že registrace byla přijata.
 • Hach bude koordinovat požadavky zákazníků na sběr KT v daném regionu a oznámí předpokládaný termín sběru. Přesné datum vyzvednutí použitých KT oznámí dopravce SUEZ Využití zdrojů a.s..
 • V den příjezdu dopravce SUEZ Využití zdrojů a.s. odevzdáte použité KT Hach dopravci SUEZ Využití zdrojů a.s.. Kyvetové testy musí být řádně uzavřeny v původních baleních, uloženy ve společném přepravním kartonu.
 • Pracovník SUEZ Využití zdrojů a.s. bude mít u sebe dvě kopie vyplněného „Evidenčního listu pro přepravu nebezpečných odpadů“. Zákazník potvrdí svým podpisem a razítkem jejich odevzdání. Vyplněný a potvrzený „Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů“ slouží zákazníkovi jako doklad o odevzdání nebezpečných odpadů. Jedna kopie zůstává zákazníkovi, druhá kopie dopravci SUEZ Využití zdrojů a.s..


Registrujte se zde:

Registrační formulář

Pro vyplnění formuláře budete potřebovat Adobe Reader! Ten můžete stáhnout zde.
V případě jakýchkoliv problémů či nejasností nás prosím kontaktujte zde.

Vyplněný registrační formulář si nejprve uložte ve Vašem PC jako běžný pdf soubor a poté odešlete kliknutím na tlačítko "Poslat e-mailem" přímo ve formuláři.
V případě, že neobdržíte potvrzení Vaší registrace do 2 dnů, zašlete prosím vyplněný formulář (jako přílohu emailu) na adresu:
info-cz@hach.com

Kyvetové testy, které jsou zařazeny do sběru:
 • všechny kyvetové testy s označením LCK, LCS a LCW, kromě testů LCK306, LCK308, LCK360 a LCW532
 • všechny standardy ADDISTA označené LCA
 • pouze následující kyvetové testy s označením TNT:

CHSK: 2125851, 2125951, 2415851, 2415951, 2345852, 2345952, 2623451
Dusík: 2604545, 2604945, 2605345, 2606945, 2608345, 2672245, 2714100
Fosfor: 2742545, 2742645, 2742745, 2767245, 2767345
TOC: 2760345, 2760445, 2815945
Chlor: 2105645, 2105545

Pokyny pro balení a transport KT
 • Ke sběru použitých KT mohou být předány pouze kyvetové testy z produkce Hach.
 • Podmínkou sběru je odevzdání KT v původních baleních Hach (polystyrenové boxy nebo papírové krabice s plastovými blistry – nepřelepovat! ). Kyvety musí být řádně uzavřeny.
 • Kyvetové testy pro různé parametry musí být uloženy do přepravního kartonu společně v počtu min. 20 balení, max. 40 balení. Tento způsob balení umožňuje přepravovat KT v režimu LQ (limited quantities – podlimitní množství).
 • Přepravní karton musí být nepoškozený, pevný, uzavřený, přelepený pevnou páskou. Případné volné místo v kartonu bude vyplněno plnicí hmotou nebo papírem.SBĚREM POUŽITÝCH KYVETOVÝCH TESTŮ CHRÁNÍME SPOLEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ!