Naše společnosti

Již více než 80 let společnost Hach roste díky připojování lídrů zabývajících se kvalitou vody do naší rodiny. Tyto značky pomáhají společnosti Hach přinášet zákazníkům na celém světě nejlepší produkty ve své třídě, využívat špičkové odborníky v oboru a poskytovat lokální podporu.

Produktové značky:
Analyzátory celkového organického uhlíku (TOC) pro aplikace v ultračisté vodě.
Online analyzátory využívající 1 přístroj a 5 technologií pro měření více než 100 parametrů od alkality až po zinek
Senzory pro měření pH, vodivosti, rozpuštěného kyslíku, zákalu, chloru atd.
Řešení pro průtokovou injekční analýzu a iontovou chromatografii pro potřeby iontové analýzy.
Technologie Homeland Security
Technologies
Kvalita a bezpečnost vody od zdroje až po kohoutek.
Testovací proužky se suchými reagenciemi (AquaChek, SteriChek)
Inovativní technologie pro online měření organických látek poskytující maximální provozuschopnost a spolehlivost.

Platforma pro kvalitu vody od společnosti Danaher:

Pomocí řady strategických akvizic zformovala korporátní společnost Danaher různorodé portfolio společností zabývajících se kvalitou vody, které mohou jako jednotná platforma mít významný vliv na způsob, jakým zákazníci přistupují k vodě.

Společně dodáváme přesné přístroje a pokročilé technologie pro čištění, které pomáhají analyzovat, upravovat a řídit vodu na celém světě, od komunálních úpraven pitné vody a čistíren odpadních vod až po jezera, vodní toky a oceány.
Špičkový vývoj řešení pro úpravu vody ultrafialovým (UV) zářením, filtrací a chemikáliemi pro vodu, odpadní vodu, půdu a vzduch.
Ponorné AV průtokoměry pro odpadní vodu v otevřených kanálech.
Patentovaná filtrační technologie odstraňuje částice z komunální a průmyslové procesní vody.
Patentovaná filtrační technologie určená pro odstraňování částic z procesů komunální a průmyslové vody.
Systémy navržené pro potřebu mořského prostředí a pro provádění filtrace a ultrafialové dezinfekce v jediné kompaktní jednotce.
Vývoj systémů zaměřených na desinfekci vody v domácnostech, bytových komplexech, výrobních zařízeních, kempech, rezortech, hotelech a nemocnicích.
Řešení pro environmentální monitoring kvality vody
Multisondy a displeje pro environmentální monitorování kvality vody
Přístroje pro dlouhodobé používání a "in-situ" monitorování nutrientů v pobřežních a vnitrozemských lokalitách..
Přístroje a platformy pro měření oceánografických parametrů v mořském prostředí.
Senzory a systémy pro oceánografický výzkum a environmentální monitorování kvality vody.

Komplexní řešení na úpravu vody pro průmyslové systémy


Průtokoměry, data a analýzy pro zodpovědné a efektivní vodní hospodářství.


Membránová řešení pro výrobce komunální vody.