Soupravy pro testování celkových koliformních bakterií

Laboratoře společnosti Hach pro stanovení celkových koliformních bakterií poskytují veškeré vybavení nezbytné pro stanovení celkového počtu koliformních bakterií a/nebo E. coli v terénu pomocí membránové filtrace (MF nebo metoda nejpravděpodobnějšího počtu (MPN)). Soupravy také obsahují přenosný inkubátor a aparaturu společnosti Hach potřebnou pro provádění testů (např. sáčky na vzorky, teploměr).
Mikrobiologická média se musejí objednat zvlášť.
 
položek na stránku 10   |   20   |   50

Další skupiny produktů