DR3900 Laboratorní spektrofotometr pro analýzu vody

Tento fotometrický systém je navržen tak, aby poskytoval přesné a správné výsledky, a usnadňoval práci obsluze v každém kroku:
• Příprava vzorků: omezení manuálních kroků, přesné dávkování
• Analýza vzorků: automatické rozpoznání měřeného parametru, kontrola data expirace atd.
• Dokumentace výsledků: univerzální správa dat, regulační diagramy
S ohledem na denní rutinní analýzu vody je spektrofotometr DR3900 optimalizovaný pro úsporu času a smysluplné výstupy. Kontrolní parametry jako amonné ionty, CHSK, fosforečnany, dusík a mnoho dalších je jednoduché stanovit. Manipulace s testy a fotometrem je navržena tak, aby se v průběhu analýzy vody zabránilo jakýmkoli chybám.
 
položek na stránku 10   |   20   |   50