Řízení v reálném čase (RTC)

Produkty RTC (řízení v reálném čase) od společnosti Hach představují kompletní, okamžitě použitelné systémy pro optimalizaci procesů čištění odpadní vody v reálném čase. Vaše čistírna odpadních vod splňuje limity při současném snížení nákladů na čištění. Řízení procesů ještě nikdy nebylo tak jednoduché.

Systém RTC-P optimalizuje chemické odstraňování fosforu úpravou dávkování chemikálií v reálném čase s využitím kontinuálního měření koncentrace fosforečnanů a průtoku. Můžete udržovat konzistentní hodnoty fosforu na odtoku a zlepšovat systém řízení chemického odstraňování fosforu pro překvapivou úsporu chemikálií.

Systém RTC-N optimalizuje nitrifikaci přizpůsobením koncentrace rozpuštěného kyslíku v reálném čase s využitím kontinuálního měření zatížení amonnými ionty. Můžete udržovat konzistentní hodnoty amonných iontů na odtoku a zlepšit systém řízení rozpuštěného kyslíku pro dosažení překvapivé úspory energie. Systém RTC-N je určen speciálně pro kontinuálně provzdušňované biologické čistírny odpadní vody. Systém používá kontrolér pro dopředné a zpětnovazebné řízení optimálního provzdušňování podle nastavené požadované hodnoty amonných iontů na odtoku.

Systém RTC-N/DN je určen speciálně pro oběhové aktivace a sekvenční dávkové reaktory. Optimalizuje odstraňování dusíku zjišťováním optimálních dob nitrifikace a denitrifikace podle kontinuálního měření koncentrací amonných iontů a dusičnanů.

Procesy zahušťování a odvodňování kalu ještě nikdy nebyly tak bezproblémové. Systémy RTC-ST a RTC-SD můžete použít pro řízení dávkování polymeru v reálném čase a tak výrazně snížit náklady na dávkování polymeru při současném zvýšení výtěžku bioplynu a omezení nároků na údržbu. Technologie na zpracování kalu se budou řídit přesnými hodnotami namísto odhadů.

Váš proces pod kontrolou
 
položek na stránku 10   |   20   |   50