Modul IO9000

• Modul IO9004 s analogovými výstupy a vstupy 0/4-20 mA
Modul IO9004 poskytuje 3 analogové 0/4-20mA výstupy a 2 analogové 0/4-20mA vstupy. Výstupy umožňují komunikaci událostí a záznam údajů do systémů SCADA. Vstupy mohou být použity pro integraci venkovních měření do aplikací vzorkovače jako např. spuštění odběru vzorků na základě vstupu ze stávajících senzorů na měření kvality vody nebo průtokoměrů. Standardní paměť vzorkovače AS950 může zaznamenávat jakýkoli z těchto vstupů.

• Modul IO9001 nebo IO9004 s vysokonapěťovými reléovými a digitálními výstupy
Modul IO9004 obsahuje 4 vysokonapěťové reléové výstupy, zatímco modul IO9001 obsahuje jeden. Tato relé jsou používána k oznámení alarmů nebo událostí a mohou být také naprogramována k přepínání střídavého napětí na řízení funkcí s vyšším výkonem. Příkladem uplatnění může být výstražné světlo nebo zvukový signál, přepínání obtokového ventilu nebo brány nebo odeslání řídicího signálu do jiného přístroje. Navíc IO9004 obsahuje 4 digitální výstupy, které umožňují ovládání založené na události do systémů SCADA a PLC.
 
položek na stránku 10   |   20   |   50