Management dat

Spravujte svá data – abyste mohli trávit čas řízením svého provozu, nikoliv řízením chaosu.

 

Nikdy jsme neměli přístup k více datům. Zvyšování množství procesních dat však také vytváří výzvy, pokud jde o rozhodování ohledně čištění vody – formátování, agregování, vizualizace a hlášení dat tvoří základní prvky pro zajištění úspěšného provozu.

 Trávíte více času shromažďováním a formátováním dat než jejich analyzováním?

Měli jste již problémy se včasným získáním dat?

  Jsou data, která potřebujete, rozptýlena v různých tabulkách Excel, SCADA Historian a laboratorních databázích?

  Chtěli byste snadněji vytvářet ad-hoc grafy / řídicí panely pro vizualizaci a interpretaci vašich dat?

  Je váš proces hlášení efektivní?

Odpovědi na tyto výzvy vám dají následující řešení:


Klikněte zde pro informace o managementu přístrojů Claros

Claros Data Management

Nikdy jsme neměli přístup k více datům. Zvyšování množství procesních dat však také vytváří výzvy, pokud jde o rozhodování ohledně čištění vody – formátování, agregování, vizualizaci a hlášení dat tvoří základní prvky pro zajištění úspěšného provozu. DALŠÍ INFORMACE

Claros-Icon-Process-Management-10.2017.png

Claros Process Management

Systémy pro management procesů poskytují užitečné výpočty procesů, jako je například zatížení, maximální stupeň nitrifikace a specifická spotřeba energie a chemikálií, a umožňují tak kompletní viditelnost procesu čištění vody. S daty s vysokým stupněm zpracování můžete efektivně identifikovat a vyhodnocovat události relevantní pro daný proces okamžitě, jakmile se vyskytnou. DALŠÍ INFORMACE

Jste zvědaví? Zjistěte ještě dnes, s čím vám může Claros pomoci.

JAK VÁM MŮŽEME
POMOCI?