Systém kyvetových testů LCK


LCI400

Kyvetový test CHSK - ISO 15705, 0-1 000 mg/L O₂

Kontaktujte nás
    
LCI500

Kyvetový test CHSK - ISO 15705, 0-150 mg/L O₂

Kontaktujte nás
    
LCK1414

CHSK kyvetový test 5-60 mg/L O₂

Kontaktujte nás
LCK314 CHSK kyvetový test 15-150 mg/L O₂ Kontaktujte nás LCK614 CHSK kyvetový test 50-300 mg/L O₂ Kontaktujte nás LCK714 Kyvetový test pro stanovení CHSK, 100-600 mg/L O₂ Kontaktujte nás
LCK514 CHSK kyvetový test 100-2 000 mg/L O₂ Kontaktujte nás LCK114 CHSK kyvetový test 150-1 000 mg/L O₂ Kontaktujte nás LCK014 CHSK kyvetový test, 1 000-10 000 mg/L O₂ Kontaktujte nás
LCK914 CHSK kyvetový test 5-60 g/L O₂ Kontaktujte nás LCK385 TOC (vytěsňovací metoda) kyvetový test 3-30 mg/L C Kontaktujte nás LCK386 TOC (vytěsňovací metoda) kyvetový test 30-300 mg/L C Kontaktujte nás
LCK387 TOC (vytěsňovací metoda) kyvetový test 300-3 000 mg/L C Kontaktujte nás LCK380 TOC (diferenční metoda) kyvetový test 2-65 mg/L Kontaktujte nás LCK381 TOC (diferenční metoda) kyvetový test 60-735 mg/L Kontaktujte nás
LCK554 BSK5 kyvetový test 0,5-12,0 mg/L O₂ Kontaktujte nás LCK555 BSK5 kyvetový test 4-1 650 mg/L O₂ Kontaktujte nás LCK302 Amonné ionty kyvetový test 47-130 mg/L NH₄-N Kontaktujte nás
LCK303 Amonné ionty kyvetový test 2,0-47,0 mg/L NH₄-N Kontaktujte nás LCK304 Amonné ionty kyvetový test 0,015-2,0 mg/L NH₄-N Kontaktujte nás LCK305 Amonné ionty kyvetový test 1,0-12,0 mg/L NH₄-N Kontaktujte nás
LCK502 Amonné ionty, kyvetový test 100 - 1800 mg/L NH₄-N, 25 testů Kontaktujte nás
LCK411 Aktivita Anammox, kyvetový test, 0 - 1000 mAbs, 25 testů Kontaktujte nás
LCK343 Dusitany, kyvetový test 2 - 90 mg/L NO₂-N, 25 testů Kontaktujte nás
LCK339 Dusičnany kyvetový test 0,23-13,5 mg/L NO₃-N Kontaktujte nás LCK340 Dusičnany kyvetový test 5-35 mg/L NO₃-N Kontaktujte nás LCK541 Dusitany stopové množství kyvetový test 0,0015-0,03 mg/L NO₂-N Kontaktujte nás
LCK341 Dusitany kyvetový test 0,015-0,6 mg/L NO₂-N Kontaktujte nás LCK342 Dusitany kyvetový test 0,6-6,0 mg/L NO₂-N Kontaktujte nás LCK138 Laton, dusík celkový, kyvetový test, 1-16 mg/L TNb
Kontaktujte nás
LCK238 Laton, dusík celkový, kyvetový test, 5-40 mg/L TNb
Kontaktujte nás LCK338 Laton, dusík celkový, kyvetový test 20-100 mg/L TNb
Kontaktujte nás LCK348 Orthofosforečnany/celkový fosfor kyvetový test 0,5-5,0 mg/L PO4₄-P
Kontaktujte nás
LCK349 Orthofosforečnany/celkový fosfor kyvetový test 0,05-1,5 mg/L PO₄-P Kontaktujte nás LCS349 Ortofosforečnany/fosfor celkový, kyvetový test, stopové množství 0,01-0,5 mg/L PO₄-P Kontaktujte nás LCK350 Orthofosforečnany/celkový fosfor kyvetový test 2,0-20,0 mg/L PO₄-P
Kontaktujte nás
LCK049 Orthofosforečnany kyvetový test, 1,6-30 mg/L PO₄-P
Kontaktujte nás LCK1814 Kyvetový test CHSK pro slanou vodu, 7 - 70 mg/L O₂ Kontaktujte nás LCK1914 CHSK, kyvetový test pro slanou vodu, 70 - 700 mg/L O₂, 25 testů Kontaktujte nás

LCK332

Kyvetový test pro stanovení anionaktivních tenzidů 0,05-2,0 mg/L

Kontaktujte nás
    
LCK432

Kyvetový test pro stanovení anionaktivních tenzidů 0,1-4,0 mg/L

Kontaktujte nás
    
LCK331

Kyvetový test pro stanovení kationaktivních tenzidů 0,2-2,0 mg/L

Kontaktujte nás
LCK333 Kyvetový test pro stanovení neionogenních tenzidů 0,2-6,0 mg/L Kontaktujte nás LCK433 Kyvetový test pro stanovení neionogenní tenzidů 6-200 mg/L Kontaktujte nás LCK334 Kyvetový test pro stanovení neionogenních tenzidů 0,1-20 mg/L Kontaktujte nás

LCK354

Stříbro kyvetový test 0,04-0,8 mg/L Ag

Kontaktujte nás
    
LCK355

Stříbro kyvetový test 5-2 500 mg/L Ag

Kontaktujte nás
    
LCK301

Kyvetový test pro stanovení hliníku, 0,02-0,5 mg/L Al

Kontaktujte nás
LCK307 Kyvetový test pro stanovení boru 0,05-2,5 mg/L B Kontaktujte nás LCK308 Kyvetový test pro stanovení kadmia 0,02-0,3 mg/L Cd Kontaktujte nás LCK213 Chromové lázně kyselé kyvetový test 0,5-450 g/L CrO₃ Kontaktujte nás 
LCK313 Chrom (III a VI) kyvetový test 0,03-1,0 mg/L Cr Kontaktujte nás LCS313 Kyvetový test pro stanovení stopového množství chromu (III a VI) 0,005-0,25 mg/L Cr Kontaktujte nás LCK229 Měděné lázně (kyselé), kyvetový test 2-100 g/L Cu Kontaktujte nás
LCK329 Měď kyvetový test 0,1-8,0 mg/L Cu Kontaktujte nás LCK529 Kyvetový test pro stanovení stopové množství mědi 0,01-1,0 mg/L Cu, 20 testů Kontaktujte nás LCK320 Železo, (II/III) kyvetový test 0,2-6,0 mg/L Fe Kontaktujte nás
LCK521 Železo stopové množství kyvetový test 0,01-1,0 mg/L Fe, 20 testů Kontaktujte nás LCW021 Sada činidel pro stanovení stop železa, 0,005-2,0 mg/L Fe Kontaktujte nás LCK228 Draslík kyvetový test, 5-50 mg/L K Kontaktujte nás
LCK328 Kyvetový test pro stanovení draslíku 8-50 mg/L K Kontaktujte nás LCK326 Hořčík kyvetový test 0,5-50 mg/L Mg Kontaktujte nás LCW032 Mangan, sada reagencií, 0,2 - 5 mg/L / 0,02 - 1,0 mg/L Mn Kontaktujte nás
LCW532 Mangan, sada reagencií, 0,005 - 0,5 mg/L Mn Kontaktujte nás LCK330 Kyvetový test pro stanovení molybdenu 3-300 mg/L Mo Kontaktujte nás LCK237 Niklové lázně kyselé, kyvetový test 5-120 g/L Ni Kontaktujte nás
LCK337 Nikl kyvetový test 0,1-6,0 mg/L Ni Kontaktujte nás LCK537 Kyvetový test pro stanovení stopového množství niklu 0,05-1,0 mg/L Ni Kontaktujte nás LCK306 Olovo kyvetový test 0,1-2,0 mg/L Pb Kontaktujte nás
LCK359 Cín kyvetový test 0,1-2 mg/L Sn Kontaktujte nás LCK360 Zinek kyvetový test 0,2-6,0 mg/L Zn Kontaktujte nás LCS360 Zinek stopové množství kyvetový test, 0,02-0,8 mg/L Zn Kontaktujte nás
LCK364 Zirkonium kyvetový test, 6-60 mg/L Zr Kontaktujte nás LCK549 Orthofosforečnany, kyvetový test 0,01 - 0,5 mg/L PO₄-P, 20 testů Kontaktujte nás LCW632 Mangan, sada reagencií, 0,005 - 0,7 mg/L Mn Kontaktujte nás

LCK311

Chloridy kyvetový test 1-70 mg/L / 70-1 000 mg/L Cl

Kontaktujte nás
    
LCK315

Kyanidy kyvetový test 0,01-0,6 mg/L CN

Kontaktujte nás
    
LCK319

Kyanidy (snadno uvolnitelné) kyvetový 0,03-0,35 mg/L CN-

Kontaktujte nás
LCK323 Kyvetový test pro stanovení fluoridů 0,1-2,5 mg/L F Kontaktujte nás LCK153 Sírany kyvetový test 40-150 mg/L SO₄ Kontaktujte nás LCK654 Kyvetový test pro stanovení siřičitanů 0,1-5,0 mg/L SO₃ Kontaktujte nás
LCW054 Sada činidel pro stanovení siřičitanů 0,1-5,0 mg/L SO₃ Kontaktujte nás LCK653 Kyvetový test pro stanovení sulfidů 0,1-2,0 mg/L S2- Kontaktujte nás LCW053 Sulfidy, sada reagencií, 0,1 - 2,0 mg/L S2- Kontaktujte nás

LCK300

Alkohol kyvetový test 0,01-0,12 g/L

Kontaktujte nás
    
LCK241

Jednotky hořkosti BU (MEBAK), kyvetový test ≥ 2 BU

Kontaktujte nás
    
LCK388

Uhličitany/oxid uhličitý kyvetový test 55-550 mg/L CO₂

Kontaktujte nás
LCK240 Fotometrická jodová zkouška (MEBAK) kyvetový test Kontaktujte nás LCK242 Vicinální diketony kyvetový test 0,015-0,5 mg/kg diacetylu Kontaktujte nás LCK345 Kyvetový test pro stanovení fenolů 0,05-5,0 mg/L Kontaktujte nás
LCW025 Sada činidel pro stanovení hydrazinu 0,01 - 2,0 mg/L N₂H₄ Kontaktujte nás LCW028 Kyselina křemičitá, sada reagencií 0,01-0,8 mg/L SiO₂ Kontaktujte nás LCS028 Sada činidel pro stanovení kyseliny křemičité (vysoký rozsah) 0,8-100 mg/l SiO₂ Kontaktujte nás
LCW250 Redukční činidlo pro reagenční set na kotelní vodu Kontaktujte nás LCK427 Zbytková tvrdost kyvetový test 0,02-0,6° dH Kontaktujte nás LCK327 Tvrdost vody, kyvetový test 1-20° dH Kontaktujte nás
LCW510 Sada reagencií pro stanovení chlóru/ozónu 0,03 - 0,4/0,05 - 1,5 mg/L Cl2 Kontaktujte nás LCK310 Chlor/ozon/oxid chloričitý kyvetový test Kontaktujte nás LCK410 Chlor volný kyvetový test, 0,05-2,0 mg/L CL₂ Kontaktujte nás
LCW058 Peroxid vodíku, pipetovací test 1 - 10 g/L H₂O₂ Kontaktujte nás LCK357 Škrob kyvetový test 2-150 mg/L Kontaktujte nás LCK346 Kyvetový test pro stanovení fenolů 5-150 mg/L Kontaktujte nás
LCK362 Kyselinová kapacita - KS4,3, kyvetový test, 0,5-8,0 mmol/l Kontaktujte nás LCK365 Organické kyseliny kyvetový test 50-2 500 mg/L Kontaktujte nás LCK318 Aktivita kalu (TTC) kyvetový test Kontaktujte nás
LCK390 AOX kyvetový test 0,05-3,0 mg/L Kontaktujte nás LCK325 Formaldehyd kyvetový test 0,5-10 mg/L H₂CO
Kontaktujte nás LCS325 Kyvetový test pro stanovení stopového množství formaldehydu 0,01-1,0 mg/L H₂CO
Kontaktujte nás
LCK425 Formaldehyd kyvetový test - ISO 12460, 0,5-10 mg/L H₂CO
Kontaktujte nás LCS425 Kyvetový test pro stanovení stopového množství formaldehydu, ISO12460, 0,05-3,0 mg/L H₂CO
Kontaktujte nás LYW185 Menthol v destilačním kyvetovém testu 0,5-15 mg mentholu/100 mL
Kontaktujte nás
LCK394 Kyvetový test, manganistanová metoda, 0,5 - 10 mg/L O₂ (CHSKMn) Kontaktujte nás