AQA - Analytical Quality Assurance – ZajiŠTĚNÍ kvality

Cílem analýz je získat přesné a správné výsledky. Spolehlivé výsledky jsou podkladem pro následné rozhodování, například o změně technologie, úpravách dávkování chemikálií v procesech úpravy vody apod.
Přesnost a správnost výsledků ovlivňuje mnoho faktorů – od samotného způsobu provedení analýzy (dodržení pracovního postupu),  způsobu pipetování, dodržení optimální teploty při reakci či teplotním rozkladu, až po přesnost použitých přístrojů.


Všechny kroky analytického postupu je možné ověřit pomocí  různých nástrojů – certifikovaných primárních standardů,  sekundárních gelových standardů či optických filtrů.

Ověření analytické metody
Primární standardy jednoparametrové a směsné – certifikát NIST

 • vodné roztoky s deklarovanou koncentrací analytu
 • použití: tvorba kalibrační křivky, kontrolní (regulační) body, metoda přídavku standardu


Firemní standardy ADDISTA, směsné
sada obsahuje 1 standard se známou koncentrací a 2 vzorky s neznámou koncentrací analytu pro účast v mezilaboratorním porovnání (zákazníci Hach v Evropě)

 • vhodné nejen pro uživatele kyvetových testů
 • úspěšná účast je doložená certifikátem – možnost zvýšení frekvence interní kontroly kvality
 • možnost opakované účasti (do spotřebování neznámých vzorků)

Ověření optiky laboratorních a přenosných přístrojů

Sekundární gelové standardy

 • sada čtyř kyvet kruhového průřezu s optickou dráhou 1“ naplněných gelem
 • pro ověření optického systému přístroje
 • produkty Spec Check a DR/Check jsou vhodné zejména pro jednoparametrové kolorimetry (kapesní kolorimetry II) a víceparametrové kolorimetry (řada DR800)
 • produkty Gelex jsou vhodné pro ověření stability optiky a kalibrační křivky turbidimetrů řady 2100


Doporučené použití gelových standardů:
Záznam hodnot (absorbance/ koncentrace) jednotlivých standardů je vhodné vykonat po: dodání nového přístroje, rekalibraci přístroje, dodání nové sady standardů.
Tyto hodnoty se poté v pravidelné frekvenci sledují – jejich změna či tzv. drift (systematický posun k nižším či vyšším hodnotám) indikuje změnu citlivosti optiky přístroje (například při zanesení optických částí prachem či chemikáliemi).
U turbidimetrů se při odchylce větší než 5% doporučuje rekalibrace přístroje s použitím primárních formazinových standardů StablCAL.
Gelové standardy nejsou vhodné pro kalibraci přístroje – na tento účel je nutné využít primární standardní roztoky.

Sada optických filtrů

 • certifikát BAM
 • 6 optických filtrů pro ověření přesnosti měření absorbance, rozptýleného světla a správnosti nastavení vlnové délky
 • použití s adaptérem pro 10 mm hranaté kyvety
 • software spektrofotometrů obsahuje asistenta pro práci s filtry a vyhodnocení úspěšnosti zkoušky (DR 2800, DR3800, DR5000, DR 3900, DR 6000)


Přehled produktů najdete v dokumentu Přehled laboratorních přístrojů, v sekci Standardní a referenční materiály a StablCAL