Přenosné paralelní analyzátory

Přenosné paralelní analyzátory
Analýzy kvality vody. Výrazně efektivnější.
Přenosné paralelní analyzátory (Portable Parallel Analyzers - PPA) od společnosti Hach vám umožňují provádět kolorimetrická měření a měření elektrodami současně, což šetří čas, snižuje odchylky a zjednodušuje postup v porovnání s tradičním procesem. Použitím Chemkey, které obsahují osvědčené reagencie od společnosti Hach, se můžete na svá měření vždy spolehnout.

Nové parametry:
Na trh jsme uvedli následující nové parametry: rozšířený rozsah pro celkový chlor (nyní až do 10 mg/L), kombinovaný volný a celkový amoniak (uvolní port použitím jednoho Chemkey pro obdržení dvou různých výsledků)*, tvrdost pro vysoké koncentrace (90 - 750 mg/L CaCO3).
Nyní je navíc Intellical ORP elektroda kompatibilní s SL1000.

*Dostupné jako kombinované balení s Chemkey pro stanovení monochloraminu.

Akční leták si můžete prohlédnout zde (PDF)