Směsný standard pro kontrolu kvality (500 mL)

Kat. číslo produktu: 2833249
CZK Cena: Kontaktujte nás
Dostupné

Standard pro kontrolu kvality (anorganické látky na odtoku v odpadní vodě) pro parametry dusík (NH3-N / NH4-N), dusičnany, fosforečnany, CHSK, sírany a TOC.
Standardní roztok obsahuje následující koncentrace:
Amoniak 2,0 mg/l NH3-N / 2,1 mg/l NH4-N
Dusičnany 4,0 mg/l NO3-N
Fosforečnany 2,0 mg/l PO4
CHSK 25 mg/l O2
Sírany 50 mg/l SO4
TOC 8 mg/l C