Sada reagencií LeadTrak®

Kat. číslo produktu: 2375000
CZK Cena: Kontaktujte nás
Dodání do 2 týdnů

V kyselině rozpustné olovo, které je přítomno ve vzorku pitné vody, se nejprve zakoncentruje v kolonovém extraktoru. Olovo je poté z extraktoru vymyto a stanoveno kolorimetricky pomocí indikátoru.
Sada reagencií pro stanovení olova metodou LeadTrak™ s rychlou kolonovou extrakcí. Metoda Hach 8317. Rozsah: 5 až 150 µg/l jako Pb. Velikost vzorku: 100 ml. 20 testů/sada reagencií.