Hach 5500 sc Analyzátor fosforečnanů

Č. produktu: 5500.KTO.PX.XXX
CZK Cena: Kontaktujte nás

Nižší nároky na údržbu, méně prostojů

Spolehlivý on-line analyzátor fosforečnanů, který významně šetří čas a námahu. Použití jen s patentovanými činidly výrobce. Dostupný jako 1/2/4-kanálový, včetně reagencií pro spuštění a na 90 dnů provozu.
Analyzátor potřebuje pouhé 2 litry od každé činidla a bude pracovat bez obsluhy až 90 dnů. To je dvakrát déle oproti předchozí verzi analyzátoru.

Jedinečný tlakový přívod činidel eliminuje častou údržbu spojenou s čerpadly. Nástroje prediktivní diagnostiky obsahující patentovanou technologii Prognosys, výstražné diody LED a viditelná oznámení na obrazovkách zabraňují neplánovaným odstávkám.

Odkapávání činidel do přístroje, na podlahu nebo oděv je již minulostí. Uzavřené lahve s činidly mohou být jednoduše vyměněny připojením k barevně odlišeným uzávěrům jemným otočením.

Funkce pro změření jednorázového vzorku umožňuje rychlou analýzu namátkového vzorku. Vzorky jsou pak jednoduše z analyzátoru odebrány pro ověření laboratorním testem pomocí různých spolehlivých laboratorních produktů společnosti Hach.

  • 90 dnů kontinuálního provozu
  • Šetří čas na údržbu
  • Zabraňuje odstávkám
  • Čistá, rychlá a jednoduchá výměna činidla
  • Jednoduše ověřitelné s našimi laboratorními produkty - časová úspora