DR 6000 aplikační software pro pivovarnické analýzy

Č. produktu: LZV936
CZK Cena: Kontaktujte nás
Dostupné

Doplňkový software LZV936 pro pivovarnické analýzy představuje soubor spektrofotometrických aplikací použitelných pro pivovarnické analýzy.
Aplikační software obsahuje 12 pivovarnických testů, které je možné pohodlně načíst do spektrofotometru přes rozhraní USB. Testy jsou založeny na publikovaných a zavedených pivovarnických metodách podle MEBAK a zahrnují postupy a výpočty pro následující parametry: antokyanogeny, železo, těkavé fenoly, jednotky hořkosti, stanovení jodového čísla, thiobarbiturové číslo kyselosti (TAN), volný aminodusík, alkenoly (reduktony), vicinální diketony.