DR 6000 aplikační software pro enzymatické potravinářské analýzy

Č. produktu: LZV937
CZK Cena: Kontaktujte nás
Dostupné

Doplňkový software LZV937 vyrobený společností R-Biopharm AG, Darmstadt představuje soubor programů pro enzymatickou analýzu, které lze provádět se spektrofotometrem DR 6000 a karuselovým držákem LZV902.99.00001.
Aplikační software vyrobený společnostmi představuje soubor programů pro enzymatickou analýzu, které lze provádět se spektrofotometrem a karuselovým držákem. Metody lze měnit podle individuálních nastavení.