Filtrax (eco) systém pro filtraci vzorků

Systémy Filtrax a Filtrax eco pro filtraci vzorků kontinuálně odebírají vzorky přímo z odtoku a protlačují vodu ultrafiltračními membránami (0,15 µm), které jsou ponořeny do aerační nádrže nebo primární usazovací nádrže. Po filtraci lze vzorky analyzovat některým z analyzátorů společnosti Hach, například Amtax nebo Phosphax, pokud se používají v průtokových instalacích. Kontrolní jednotku systému Filtrax i Filtrax eco lze umístit venku v jakémkoli počasí. Je prakticky bezúdržbová, ke všem hadičkám je úplný přístup a snadno se vyměňují. Programovatelné alarmové relé upozorňuje obsluhu na nutnost inspekce systému v případě snížení průtoku. Druhé relé může systém uzavřít, pokud by se průtok ještě snížil.
 
položek na stránku 10   |   20   |   50