Manuální titrátory

Manuální titrátory
Získejte použitím digitálního titrátoru Hach přesné (±1 %), pohodlné manuální titrace bez objemných, křehkých konvenčních skleněných byret. Můžete analyzovat osmnáct parametrů včetně chloru, tvrdosti a železa. Používá vzájemně vyměnitelné cartridge s titračním roztokem.