Komplexní řešení šitá zákazníkům na míru


Servisní programy Údržba u zákazní- ka Cestovní náklady Spo-třební díly Opravy u zákazní- ka Ná-hradní díly Údržba a opravy v cent-rálním středi-sku Přepravní náklady Doba odezvy servisu Uvedení do provozu
4 dny
2 dny
2 dny
3 dny
1 dny

 


Pravidelné preventivní návštěvy podle doporučení výrobce

Ověření výkonu přístroje a zlepšení provozní spolehlivosti (např. aktualizace softwaru, změny hardwaru)

Protokol o kontrole pro řízení jakosti

Certifikace podle mezinárodních norem ISO
Horká linka pro všechny technické problémy

Vyžádejte si informace