Systém kyvetových testů LCK


LCI500

Kyvetový test CHSK - ISO 15705, 0-150 mg/L O₂

Kontaktujte nás
    
LCK304

Amonné ionty kyvetový test 0,015-2,0 mg/L NH₄-N

Kontaktujte nás
    
LCK521

Železo stopové množství kyvetový test 0,01-1,0 mg/L Fe, 20 testů

Kontaktujte nás
LCI400 Kyvetový test CHSK - ISO 15705, 0-1 000 mg/L O₂ Kontaktujte nás LCK305 Amonné ionty kyvetový test 1,0-12,0 mg/L NH₄-N Kontaktujte nás LCK320 Železo, (II/III) kyvetový test 0,2-6,0 mg/L Fe Kontaktujte nás 
LCK1414 CHSK kyvetový test 5-60 mg/L O₂ Kontaktujte nás LCK303 Amonné ionty kyvetový test 2,0-47,0 mg/L NH₄-N Kontaktujte nás LCK321 Železo kyvetový test 0,2-6,0 mg/L Fe Kontaktujte nás
LCK314 CHSK kyvetový test 15-150 mg/L O₂ Kontaktujte nás LCK302 Amonné ionty kyvetový test 47-130 mg/L NH₄-N Kontaktujte nás LCK306 Olovo kyvetový test 0,1-2,0 mg/L Pb Kontaktujte nás
LCK614 CHSK kyvetový test 50-300 mg/L O₂ Kontaktujte nás LCK339 Dusičnany kyvetový test 0,23-13,5 mg/L NO₃-N Kontaktujte nás LCK326 Hořčík kyvetový test 0,5-50 mg/L Mg Kontaktujte nás
LCK714 Kyvetový test pro stanovení CHSK, 100-600 mg/L O₂ Kontaktujte nás LCK340 Dusičnany kyvetový test 5-35 mg/L NO₃-N Kontaktujte nás LCK330 Kyvetový test pro stanovení molybdenu 3-300 mg/L Mo Kontaktujte nás
LCK514 CHSK kyvetový test 100-2 000 mg/L O₂ Kontaktujte nás LCK541 Dusitany stopové množství kyvetový test 0,0015-0,03 mg/L NO₂-N Kontaktujte nás LCK537 Kyvetový test pro stanovení stopového množství niklu 0,05-1,0 mg/L Ni Kontaktujte nás
LCK1014 CHSK kyvetový test pro vzorky s vysokou koncentrací chloridů Kontaktujte nás LCK341 Dusitany kyvetový test 0,015-0,6 mg/L NO₂-N Kontaktujte nás LCK337 Nikl kyvetový test 0,1-6,0 mg/L Ni Kontaktujte nás
LCK114 CHSK kyvetový test 150-1 000 mg/L O₂ Kontaktujte nás LCK342 Dusitany kyvetový test 0,6-6,0 mg/L NO₂-N Kontaktujte nás LCK237 Niklové lázně kyselé, kyvetový test 5-120 g/L Ni Kontaktujte nás
LCK014 CHSK kyvetový test, 1 000-10 000 mg/L O₂ Kontaktujte nás LCK138 Laton, dusík celkový, kyvetový test, 1-16 mg/L TNb Kontaktujte nás LCK228 Draslík kyvetový test, 5-50 mg/L K Kontaktujte nás
LCK914 CHSK kyvetový test 5-60 g/L O₂ Kontaktujte nás LCK238 Laton, dusík celkový, kyvetový test, 5-40 mg/L TNb Kontaktujte nás LCK328 Kyvetový test pro stanovení draslíku 8-50 mg/L K Kontaktujte nás
LCK385 TOC (vytěsňovací metoda) kyvetový test 3-30 mg/L C Kontaktujte nás LCK338 Laton, dusík celkový, kyvetový test 20-100 mg/L TNb Kontaktujte nás LCK354 Stříbro kyvetový test 0,04-0,8 mg/L Ag Kontaktujte nás
LCK386 TOC (vytěsňovací metoda) kyvetový test 30-300 mg/L C Kontaktujte nás LCS349 Ortofosforečnany/fosfor celkový, kyvetový test, stopové množství 0,01-0,5 mg/L PO₄-P Kontaktujte nás LCK355 Stříbro kyvetový test 5-2 500 mg/L Ag Kontaktujte nás
LCK387 TOC (vytěsňovací metoda) kyvetový test 300-3 000 mg/L C Kontaktujte nás LCK349 Orthofosforečnany/celkový fosfor kyvetový test 0,05-1,5 mg/L PO₄-P Kontaktujte nás LCK359 Cín kyvetový test 0,1-2 mg/L Sn Kontaktujte nás
LCK381 TOC (diferenční metoda) kyvetový test 60-735 mg/L Kontaktujte nás LCK348 Orthofosforečnany/celkový fosfor kyvetový test 0,5-5,0 mg/L PO4₄-P Kontaktujte nás LCS360 Zinek stopové množství kyvetový test, 0,02-0,8 mg/L Zn Kontaktujte nás
LCK380 TOC (diferenční metoda) kyvetový test 2-65 mg/L Kontaktujte nás LCK350 Orthofosforečnany/celkový fosfor kyvetový test 2,0-20,0 mg/L PO₄-P Kontaktujte nás LCK360 Zinek kyvetový test 0,2-6,0 mg/L Zn Kontaktujte nás
LCK554 BSK5 kyvetový test 0,5-12,0 mg/L O₂ Kontaktujte nás LCK049 Orthofosforečnany kyvetový test, 1,6-30 mg/L PO₄-P Kontaktujte nás LCK364 Zirkonium kyvetový test, 6-60 mg/L Zr Kontaktujte nás
LCK555 BSK5 kyvetový test 4-1 650 mg/L O₂ Kontaktujte nás LCK301 Kyvetový test pro stanovení hliníku, 0,02-0,5 mg/L Al Kontaktujte nás LCK388 Uhličitany/oxid uhličitý kyvetový test 55-550 mg/L CO₂ Kontaktujte nás
LCK391.00 AOX kyvetový test 0,005-0,5 mg/L Kontaktujte nás LCK307 Kyvetový test pro stanovení boru 0,05-2,5 mg/L B Kontaktujte nás LCK311 Chloridy kyvetový test 1-70 mg/L / 70-1 000 mg/L Cl Kontaktujte nás
LCK390.00 AOX kyvetový test 0,05-3,0 mg/L Kontaktujte nás LCK308 Kyvetový test pro stanovení kadmia 0,02-0,3 mg/L Cd Kontaktujte nás LCK315 Kyanidy kyvetový test 0,01-0,6 mg/L CN Kontaktujte nás
LCS313 Kyvetový test pro stanovení stopového množství chromu (III a VI) 0,005-0,25 mg/L Cr Kontaktujte nás LCK345 Kyvetový test pro stanovení fenolů 0,05-5,0 mg/L Kontaktujte nás LCK319 Kyanidy (snadno uvolnitelné) kyvetový 0,03-0,35 mg/L CN- Kontaktujte nás
LCK313 Chrom (III a VI) kyvetový test 0,03-1,0 mg/L Cr Kontaktujte nás    LCK346 Kyvetový test pro stanovení fenolů 5-150 mg/L Kontaktujte nás   LCK323 Kyvetový test pro stanovení fluoridů 0,1-2,5 mg/L F Kontaktujte nás
LCK213 Chromové lázně kyselé kyvetový test 0,5-450 g/L CrO₃ Kontaktujte nás LCK318 Aktivita kalu (TTC) kyvetový test Kontaktujte nás LCK153 Sírany kyvetový test 40-150 mg/L SO₄ Kontaktujte nás
LCK529 Kyvetový test pro stanovení stopové množství mědi 0,01-1,0 mg/L Cu, 20 testů Kontaktujte nás LCK357 Škrob kyvetový test 2-150 mg/L Kontaktujte nás LCK353 Sírany kyvetový test 150-900 mg/L SO₄ Kontaktujte nás
LCK329 Měď kyvetový test 0,1-8,0 mg/L Cu Kontaktujte nás LCK427 Zbytková tvrdost kyvetový test 0,02-0,6° dH Kontaktujte nás LCK653 Kyvetový test pro stanovení sulfidů 0,1-2,0 mg/L S2- Kontaktujte nás
LCK229 Měděné lázně (kyselé), kyvetový test 2-100 g/L Cu Kontaktujte nás LCK327 Tvrdost vody, kyvetový test 1-20° dH Kontaktujte nás LCK654 Kyvetový test pro stanovení siřičitanů 0,1-5,0 mg/L SO₃ Kontaktujte nás
LCK334 Cín kyvetový test 0,1-2 mg/L Sn Kontaktujte nás LCK325 Formaldehyd kyvetový test 0,5-10 mg/L H₂CO Kontaktujte nás LCK241 Jednotky hořkosti BU (MEBAK), kyvetový test ≥ 2 BU Kontaktujte nás
LCK433 Kyvetový test pro stanovení neionogenní tenzidů 6-200 mg/L Kontaktujte nás LCK425 Formaldehyd kyvetový test - ISO 12460, 0,5-10 mg/L H₂CO Kontaktujte nás LCK240 Fotometrická jodová zkouška (MEBAK) kyvetový test Kontaktujte nás
LCK300 Alkohol kyvetový test 0,01-0,12 g/L Kontaktujte nás LCK332 Kyvetový test pro stanovení anionaktivních tenzidů 0,05-2,0 mg/L Kontaktujte nás LCK242 Vicinální diketony kyvetový test 0,015-0,5 mg/kg diacetylu Kontaktujte nás
LCK362 Kyselinová kapacita - KS4,3, kyvetový test, 0,5-8,0 mmol/l Kontaktujte nás LCK432 Kyvetový test pro stanovení anionaktivních tenzidů 0,1-4,0 mg/L Kontaktujte nás LCK410 Chlor volný kyvetový test, 0,05-2,0 mg/L CL₂   Kontaktujte nás
LYW185 Menthol v destilačním kyvetovém testu 0,5-15 mg mentholu/100 mL Kontaktujte nás LCK331 Kyvetový test pro stanovení kationaktivních tenzidů 0,2-2,0 mg/L Kontaktujte nás LCK310 Chlor/ozon/oxid chloričitý kyvetový test Kontaktujte nás
LCK365 Organické kyseliny kyvetový test 50-2 500 mg/L Kontaktujte nás LCK333 Kyvetový test pro stanovení neionogenních tenzidů 0,2-6,0 mg/L Kontaktujte nás LCS325 Kyvetový test pro stanovení stopového množství formaldehydu 0,01-1,0 mg/L H₂CO Kontaktujte nás
LCS425 Kyvetový test pro stanovení stopového množství formaldehydu, ISO12460, 0,05-3,0 mg/L H₂CO  Kontaktujte nás

LCW021

Sada činidel pro stanovení stop železa, 0,005-2,0 mg/L Fe 

Kontaktujte nás

LCW025

Sada činidel pro stanovení hydrazinu 0,01 - 2,0 mg/L N₂H₄

Kontaktujte nás

LCW028

Kyselina křemičitá, sada reagencií 0,01-0,8 mg/L SiO₂

Kontaktujte nás
LCW032 Mangan, sada reagencií, 0,2 - 5 mg/L / 0,02 - 1,0 mg/L Mn Kontaktujte nás LCW053 Sulfidy, sada reagencií, 0,1 - 2,0 mg/L S2- Kontaktujte nás LCW054 Sada činidel pro stanovení siřičitanů 0,1-5,0 mg/L SO₃ Kontaktujte nás
LCW058 Peroxid vodíku, pipetovací test 1 - 10 g/L H₂O₂ Kontaktujte nás LCW250 Redukční činidlo pro reagenční set na kotelní vodu Kontaktujte nás LCW510 Sada reagencií pro stanovení chlóru/ozónu 0,03 - 0,4/0,05 - 1,5 mg/L Cl2 Kontaktujte nás
LCW532 Mangan, sada reagencií, 0,005 - 0,5 mg/L Mn Kontaktujte nás