Spektrofotometr DR 6000 UV-VIS

Vstup do nové dimenze: kvalita se snoubí s efektivitou„Potřebuji univerzální UV-VIS spektrofotometr.“

Kvalita spojená s úsporou nákladů. Nový spektrofotometr DR 6000 UV-VIS nabízí špičkový výkon pro rutinní analýzy i pro náročné fotometrické aplikace.
Nový DR 6000 je kompletně navržený a vyrobený v Německu. Představuje tak již čtvrtou generaci spolehlivých spektrofotometrů, které zaručují přesnost Vašich analýz.
  • Monochromátor s konstrukcí Czerny-Turner omezuje na minimum aberaci světla a zajišťuje spektrální šířku pásma <2 nm. Výstupní polopropustné zrcadlo optimálně usměrňuje měřicí paprsek.
  • Soustava čtyř pásmových filtrů redukuje vnitřní rozptýlené světlo na <0,05 % a umožňuje detekci měřicích signálů v rozpětí ±3 Abs.
  • Technologie referenčního paprsku kompenzuje fluktuaci signálu v přístroji.
  • Dva nízkošumové křemíkové detektory zajišťují vysokou selektivitu a stabilitu základního měřicího signálu.

Vyšší efektivita v laboratoři
Nový spektrofotometr DR 6000 UV-VIS spojuje spolehlivost výsledků s efektivitou práce. Intuitivní ovládání 7-palcové barevné dotykové obrazovky umožňuje snadné vytváření a kalibraci vlastních metod jen v několika pracovních krocích.
Čas vám rovněž ušetří 240 továrně předprogramovaných metod, např. pro TOC, tenzidy, dezinfekční činidla a nutrienty.  Aplikační balíčky metod pro enzymovou kinetiku nebo měření barvy Vám otevírají další analytické možnosti například ve vodárenství nebo v pivovarnictví. V kombinaci s rychlým skenováním a jednoduchou integrací do laboratorního systému (LIMS) pomáhá spektrofotometr DR 6000 laboratořím pracovat ještě úsporněji.

Systematické spojení kvality a efektivity
Nejlepší efektivitu práce a přesnost výsledků zajistí jedině vyladěné vybavení, které umožňuje hladký průběh analýz a zpracování dat. Proto Vám Hach nabízí ucelený systém příslušenství, za které ručí od návrhu až po servis.
Navíc: při pravidelné údržbě spektrofotometru jednou ročně se záruka prodlužuje na 5 let. Odborná údržba a kalibrace spektrofotometru zaručuje návaznost měření.

Spolehlivě správné výsledky pomocí setů
Reagenční sety od společnosti Hach představují moderní metody se zajištěnou kvalitou výroby. Metody lze dle ISO 17025 akreditovat standardním postupem.
Nezávislá zkoušení způsobilosti (PT) ukazují, že v odborných rukách poskytují Hach reagenční sety srovnatelné výsledky s normovanými metodami. Často funguje stanovení na stejném chemickém principu. Norma ISO 15705 přímo popisuje stanovení CHSK-Cr pomocí setů. Normě odpovídají dva ISO CHSK sety. Obdobně norma ČSN 75 7455 popisuje stanovení dusičnanů s využitím setů.

Ročně vyrobí Hach 30 miliónů kyvet s automaticky dávkovanými reagencemi. Stabilita reagencií a výkonnostní parametry metod jsou pod stálým dohledem analytické laboratoře. Analytický systém pozůstávající z reagenčních setů a spektrofotometru DR 6000 poskytuje spolehlivé výsledky při rutinních analýzách a pomáhá dokumentovat zajištění analytické kvality.

K malé nejistotě výsledků přispívá v setech zakomponované maskování běžných interferentů v deklarovaných rozsazích, jakož i automatické spuštění správné kalibrační křivky spektrofotometrem DR 6000.

Zpětná sledovatelnost výsledků a metod
Spektrofotometr DR 6000 Vám umožní zautomatizovat a zrychlit některé pracovní úkony, přičemž je všechno zdokumentováno a zpětně dohledatelné. Usnadnění práce přispívá ke zkvalitnění dokumentace: od identifikace osob a vzorků s pomocí RFID, přes archivaci kalibračních křivek uživatelských metod a reagenčních setů, až po vyhodnocení kontrolních standardů a sestavení regulačních diagramů.

Zajištění kvality je již dávno součástí analytické rutiny. Ve spektrofotometru DR 6000 je každý výsledek uložen včetně QA informací o metodě a šarži reagenčního setu. Analytické certifikáty k reagenčním setům a standardním roztokům lze načíst do spektrofotometru pouhým přiložením krabice k RFID čtečce a následně tisknout nebo archivovat.
 
Konečně více času na vyhodnocení
Spektrofotometr DR 6000 Vám při každodenní analytické práci nebo při vývoji nových metod ušetří, nebo alespoň připomene a zjednoduší, mnoho rutinních úkolů.
Pro snadné zpracování a přenos dat je DR 6000 vybaven třemi USB porty a ethernetovým rozhraním, které umožňuje snadnou integraci do laboratorního informačního a řídicího systému (LIMS).

Navíc: intuitivní ovládání pomocí srozumitelných ikon s textovým naváděním přes barevnou dotykovou obrazovku snižuje potřebu školení na minimum. Rotací a dovolenkovým zastupováním laboratorních pracovníků tak analýzy neztrácí na kvalitě ani rychlosti.