Speciální testovací soupravy

Produktová řada LuminUltra se skládá z luminometrických přístrojů (PhotonMaster, PhotonMaster s tabletem, Kikkoman Lumitester), testovacích sad ATP druhé generace (Quench-Gone Aqueous aj.) a softwaru pro spolupráci a analýzu LumiCalc. Testovací soupravy jsou dostupné pro různé aplikace: pitná voda, organické látky, olej a plyn, nitrifikace, odpadní voda a aplikace v průmyslu. Kromě přístrojů a testovacích souprav nabízí společnost Hach jednotlivé reagencie, soupravy náhradních dílů a spotřebních materiálů, pomůcky pro čištění a údržbu luminometrů.
 

Další skupiny produktů