Souprava činidel pro stanovení acidity, digitální titrátor

Kat. číslo produktu: 2272800
CZK Cena: Kontaktujte nás

Polštářky s práškem s indikátorem a titrační náplně pro stanovení acidity: methyloranž 10 - 160 mg/L CaCO3 a fenolftalein 100 - 4 000 mg/L CaCO3.
Pro stanovení acidity titrací digitálním titrátorem se stanovením koncových bodů methyloranží (s použitím indikátoru bromfenolová modř) a fenolftaleinem. Metody Hach 8201 (methyloranž) a 8202 (fenolftalein). Rozsahy: 10 - 160 a 1 000 - 4 000 mg/L jako CaCO3. Souprava činidel obsahuje: bromfenolová modř - polštářky s práškem, fenolftalein - polštářky s práškem a hydroxid sodný - dvě náplně (0,1600 N a 1,600 N). Přibližně 40 - 100 testů

  • Přesné výsledky - tehdy a tam, kde je potřebujete
  • Rychlé a flexibilní
  • Univerzální
  • Ekonomické