RTC105 N/DN modul, 1-kanálový, přerušovaná aerace, s DO kontrolérem

Č. produktu: LXV408.99.21101
CZK Cena: Kontaktujte nás

Nitrification/Denitrification. Under Control.

Řídicí modul pro regulaci doby nitrifikace a denitrifikace podle zatížení. 1-kanálová verze pro ČOV provozované s přerušovanou aerací. S krokovým kontrolérem DO - rozpuštěného kyslíku (6x digitální).
Kontrolér pracující v reálném čase optimalizuje odstraňování dusíku v biologických čistírnách odpadních vod, které jsou provozovány buď s přerušovanou aerací nebo jako SBR reaktory (SBR režim). Podle aktuálního zatížení amonnými ionty a dusičnany modul automaticky vypočítá, kdy má být použito provzdušňování a jaké intenzity tak, aby bylo dosaženo požadovaných limitních hodnot na odtoku. Doba chodu dmychadel může být také zkrácena nastavením doby nitrifikace a denitrifikace podle zatížení, což vede ke snížení nákladů na energii.

  • Aerace podle zatížení
  • Stabilní hodnoty dusíku na odtoku
  • Snížení spotřeby energie
  • Jednoduchá instalace
  • When we say Service, we mean Service!