RTC101 P-modul, 2-kanálový, 90 - 240 V AC, DIN lišta

Č. produktu: LXV407.99.01011
CZK Cena: Kontaktujte nás

Take the guesswork out of your chemical phosphorus removal.

Modul optimalizace řízení pro automatické dávkování srážedla podle zatížení pro odstraňování orthofsforečnanů, 2-kanálová verze, 90 - 240 V AC, DIN lišta
Kontrolér pracující v reálném čase optimalizuje chemické odstraňování orthofosforečnanů v biologických čistírnách odpadních vod. Podle aktuálního zatížení orthofosforečnany, modul automaticky vypočítá minimální množství srážedla potřebného k dosažení požadovaných limitních hodnot na odtoku. Navíc snížená spotřeba srážedla snižuje produkci kalu. Tím se pak také sníží náklady na odvodňování a odstraňování kalu.

  • Dávkování podle zatížení
  • Stabilní hodnoty fosforu na odtoku
  • Snížení spotřeby srážedla
  • Menší produkce kalu
  • Jednoduchá instalace