POCKET Colorimeter II Kapesní kolorimetr Pocket Colorimeter™ II Amoniak

Č. produktu: 5870040
CZK Cena: Kontaktujte nás
Dodání do 2 týdnů

Malý velikostí, velký na analýzu, s odolností proti vodě

Přenosný kolorimetr naprogramovaný na stanovení amoniaku, 0,01-0,80 mg/L NH3-N, salicylátová metoda. V přepravním kufříku, společně s reagenciemi, kyvetami a návodem k použití.
Nový filtrový fotometr Pocket Colorimeter™ II je snadno přenosný přístroj. Je lehký a funguje na baterie, vhodný pro rozsáhlé měření v terénu nebo rychlé monitorování procesu přímo na místě. Přístroj má dva programy, v nichž lze provádět měření. Každý kapesní kolorimetr umožňuje uložit dvě kalibrační křivky. Pro tvorbu kalibrační křivky je možné použít až 10 standardů. Křivka je složená z jednotlivých lineárních úseků spojujících sousedící body (standardy). Kalibrace může být lineární nebo nelineární a mít kladný nebo záporný sklon. Kalibrační křivku je možné zadat také ručně z klávesnice, pokud byla v kolorimetru vytvořena dříve stanovená křivka. Jsou nutné nejméně dva páry dat (koncentrace a absorbance).

  • Přenosný fotometr pro jeden parametr
  • Schváleno organizací USEPA pro pitnou a odpadní vodu
  • Továrně předprogramovaný
  • Voděodolný, lehký, robustní
  • Podsvícený displej, protokolování dat, vyvolání