NX7500 multiparametrová skenovací UV sonda, délka optické dráhy 0,3 mm, nerezová ocel, kabel 10 m

Kat. číslo produktu: LXV529.99.11112
CZK Cena: Kontaktujte nás

Snímací UV sonda Hach NX7500 umožňuje nepřetržité online monitorování koncentrací organických látek, dusitanů a dusičnanů, které vám poskytne přesnější a kompletnější obraz vašeho procesu. Krátké intervaly měření v celém UV spektru vám zajistí rychleji více výsledků a umožní včas reagovat na změny koncentrací, které by mohly proces negativně ovlivnit. Základní principem měření je absorpce UV světla bez reagencií v rámci rozsahu vlnových délek od 200 do 360 nm.
Sonda může být přímo ponořena do procesního média, nebo nainstalována s použitím průtokové komory. Předběžná kalibrace z výroby umožňuje její okamžité použití od prvního dne. Jednoduchá procedura ověřování pomocí namátkových vzorků pomáhá zajistit výkonnost snímače a provádět volitelná nastavení. Technologie měřicího okénka s povrchovou vrstvou z nanočástic umožňuje automatické čištění okénka a zabraňuje vzniku usazenin v optické dráze, které by mohly snížit přesnost měření.