NITRATAX plus sc Přesná, samočisticí dusičnanová procesní UV sonda, 2 mm

Kat. číslo produktu: LXV417.99.20001
CZK Cena: Kontaktujte nás
Dodání do 1 týdne

UV analýza – alternativa bez činidla: NITRATAX plus sc

Metoda bez použití činidla. Vícepaprskový absorpční fotometr s lampou, kompenzace zákalu prostřednictvím referenčního měření. Ponořuje se přímo do proudu vzorku (průtočná jednotka je volitelná).
Sonda z nerezové oceli. Paprsky z UV lampy procházejí měřící štěrbinou; koncentrace dusičnanů je tak měřena přímo ve vodě, odpadní vodě a aktivovaném kalu. Měřicí štěrbina se čistí stěračem. Vyhodnocení řídicí jednotkou SC. Jednoduchou instalaci a snadnou manipulaci se sondou zaručuje instalační materiál navržený speciálně pro instalaci na okraji nádrže. Aby bylo možné umístit kontrolér blízko sondy, je nutné použít instalační materiál pro instalaci kontroléru sc na okraji nádrže. Tam, kde není možná ponorná instalace, používá se z konstrukčních důvodů průtočná varianta, stejně jako v případech, kdy je kvůli médiu nezbytné měřit filtrovaný vzorek (velmi vysoké obsahy TS, přítok do čistírny odpadních vod apod.).

  • Metoda absorpce UV – osvědčená, průběžná a přesná
  • Odstraňuje potřebu činidel, vzorkování a kondicionování vzorku
  • Samočisticí sonda
  • Měření v aktivovaném kalu nebo ve vodě
  • Tovární kalibrace na celou dobu životnosti