Odvětví

Hach: spolehlivá měření v laboratoři a online

Nabízíme rozsáhlé portfolio technologií měření, které vyhovují široké řadě požadavků. Bez ohledu na to, zda produkty slouží k
online monitorování nebo laboratornímu měření, pocházejí všechny od jednoho dodavatele a společně podávají dokonale
sladěný výkon. Nabízíme také špičkové komunikační technologie, jako je například LINK2SC. Umožní Vám kalibrovat přístroje
pro procesní měření přímo z laboratorního fotometru i provádět další činnosti.


Zpracování komunálních odpadních vod

Chemický průmysl

Kommunale Kläranlagen Chemische Industrie

Hladká souhra laboratorní a online metody měření přispívá k optimalizaci kontroly procesu a tím i ke snížení nákladů na energii a k zajištění stabilních hodnot na odtoku.

Produkty v tomto oboru

Aby procesy v chemickém průmyslu běžely hladce, musí používaná voda splňovat určité požadavky. Problémům se šaržemi lze předcházet průběžným monitorováním a úpravami.

Produkty v tomto oboru

Dodavatelé pitné vody

Energetický průmysl

Trinkwasserversorgung Chemische Industrie

Analýza hraje rozhodující roli při plnění standardů vysoké kvality a dodržování limitních hodnot stanovených zákonem. Zajišťuje také stabilní proces a předchází odstávkám.

Produkty v tomto oboru

Investice do komponent elektráren, jako jsou turbíny, a odstávky elektráren kvůli údržbě jsou velmi nákladné. Spolehlivá technologie měření zvyšuje pohotovost celé elektrárny.více...


Nápojový průmysl

Potravinářský průmysl

Trinkwasserversorgung Chemische Industrie

V nápojovém průmyslu správné metody měření zajišťují nejen kvalitu výrobků, ale také přispívají ke zrychlení zjišťění výrobní závady a předcházejí odstávkám výroby.více...

Produkty v tomto oboru

Potravinářský průmysl podléhá standardům vysoké kvality a hygieny. Průběžné monitorování všech kroků výroby je nezbytně nutné, aby vady byly zachyceny ještě předtím, než zasáhnou konečný výrobek.

Produkty v tomto oboru

Farmacie

Skládky

Trinkwasserversorgung Chemische Industrie

Mimořádně přísné předpisy v oboru přírodních věd vyžadují mimořádně spolehlivé metody měření. Při průběžném používání zajišťují rychlou identifikaci výrobních vad.

Produkty v tomto oboru

Skládky podléhají přísným požadavkům podle zákona, pokud jde o analýzu unikajících látek, takže přesné monitorování je zvláště důležité.

Produkty v tomto oboru

Zpracování celulózy a papírenský průmysl

Galvanické pokovování

Trinkwasserversorgung Chemische Industrie

V papírenském průmyslu jsou spolehlivé metody měření důležité pro kvalitu a kontrolu odpadních vod.

Produkty v tomto oboru

V kovozpracujícím průmyslu při zajištění kvality výrobku hraje velmi důležitou roli spolehlivá analýza. Průběžné monitorování galvanizačních lázní může přispět k prevenci plýtvání.

Produkty v tomto oboru

Bioplyn

Elektronika

Trinkwasserversorgung Chemische Industrie

Fermentace je velmi citlivý biologický proces, jehož úspěšnost vyžaduje specifické podmínky. Pravidelné monitorování těchto podmínek je nezbytné pro úsporný provoz.

Produkty v tomto oboru

Elektronický průmysl má přísné požadavky na kvalitu výrobků. Protože i ty nejmenší částečky mohou vést k výrobním vadám, jsou vysoce citlivé metody měření naprostou nezbytností.

Produkty v tomto oboru

Chov ryb

Trinkwasserversorgung

Zdraví ryb je přímo závislé na kvalitě vody – proto je analýza nezbytná. Přispívá také k šetření zdroji, například určením správného množství krmiva.

Produkty v tomto oboru