Aplikace

Díky více než 75letým zkušenostem v laboratorní a online analýze vody jsme dokonalým partnerem a nabízíme komplexní
a kvalitní řešení pro každý z těchto scénářů.

Odpadní voda

Povrchová voda

Abwasser

Oberflächenwasser

Spolehlivá, pravidelná měření, laboratorní nebo procesní, zajišťují nejen dodržování limitních hodnot, ale přispívají také k úspoře energie: například kontrolou kyslíku nebo srážedel.

Produkty v této aplikaci

Měřicí stanice umožňují komplexní sledování povrchové vody. Špičkové přenosové systémy zajistí dostupnost informací o stavu zařízení vždy a kdekoli.

Produkty v této aplikaci

Kontrola přístrojů a monitoring

Kotelní a chladicí voda

Produktkontrolle und -überwachung Kühl- und Kesselwasser

Systematická procesní měření jsou základní součástí monitorování výroby a výrobního závodu. Je to proto, že identifikace a odstranění co největšího počtu slabých míst šetří zdroje a snižuje náklady.

Produkty v této aplikaci

Vhodné metody měření zajišťují dodržování kvality v aplikacích, kde se voda používá jako ústřední chladicí a ohřívací médium. Při správném používání rovněž přispívají k minimalizaci nákladů.

Produkty v této aplikaci

Kal

Surová voda

Schlamm Rohwasser

Vhodná analýza může výrazným způsobem zlepšit kalové hospodářství. Stanovení optimálních koncentrací snižuje náklady na energii, dopravu a likvidaci odpadu.

Produkty v této aplikaci

V každém průmyslovém oboru je důležité určit látky obsažené v používané surové vodě. Pokud není vyvážení správné, mohou se poškodit součástí výrobního zařízení.

Produkty v této aplikaci

Vysoce čistá a ultračistá voda

Reinst-und Ultrareinstwasser

Extrémní podmínky čisté místnosti vyžadují extrémní analýzu. Spolehlivá detekce a odstranění i těch nejnižších koncentrací soli nebo nejmenších částeček předchází nákladnému plýtvání.

Produkty v této aplikaci