Zásady zachování soukromí

Tisknout Sdílet

Společnost Hach Company ("My") vytvořila tyto zásady zachování soukromí s cílem ukázat závazek naší společnosti vůči zachovávání soukromí. Vaše právo na zachování soukromí a bezpečnost údajů je naším primárním zájmem. Pokud navštívíte internetovou stránku ("Stránku") společnosti Hach Company, pomůžeme Vám uchovat si kontrolu nad vašimi osobními daty na internetu. Níže se nachází pokyny, které používáme k ochraně informací, které nám poskytnete v průběhu návštěvy naší Stránky.

SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ A JEJICH POUŽÍVÁNÍ

Vaše osobní údaje

Našim záměrem je poskytnout vám tolik kontroly nad vašimi osobními údaji, co je v rozumné míře možné. Obecně, můžete navštívit naši Stránku bez zveřejňování osobních údajů (informace, které mohou být použity k vaší identifikaci, jako je jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, poštovní adresa, informace o kreditní kartě, pracovní zařazení, odvětví, použití produktu, upřednostňované kontaktní osoby nebo zkušenosti s našimi produkty).

Přesto někdy potřebujeme informace od vás, abychom mohli realizovat služby, které požadujete. Pokud chcete objednat nebo žádáte o produkty, služby nebo informace od nás prostřednictvím naší Stránky (včetně přihlášení se k různým službám, které jsou prostřednictvím této Stránky k dispozici), budete muset sdílet s námi určité osobní údaje, abychom mohli zpracovat váš požadavek nebo žádost. Rovněž můžeme využívat tyto osobní údaje k jiným obchodním účelům, jako je pozvat vás k účasti na průzkumech nebo upozornit vás na speciální propagační akci našich produktů. Obecně shromažďujeme tyto informace v době registrace k využívání naší Stránky, přihlášení se k odebírání našich služeb, zveřejňování materiálů nebo požadování dalších služeb.

Také shromažďujeme jiné informace, které nejsou propojeny s vašimi osobními údaji, jako je vaše IP adresa, která nám pomůže diagnostikovat problémy s našim serverem a spravovat naši Stránku.

Sdílení informací

Můžeme sdílet osobní údaje, které nám poskytnete mezi naše přidružené organizace, následovníky a partnerské společnosti a organizace, které jsou odpovědné zcela nebo z části za (i)zpracování nebo plnění vaší objednávky nebo požadavku nebo (ii) marketing našich produktů. K jiným, než těmto účelům, nebudou vaše osobní údaje využívány, sdíleny, šířeny, publikovány nebo zveřejňovány (kromě toho, kdy může být soudně požadováno v návaznosti na soudní spor, vyšetřování nebo jiné zákonem požadované zveřejnění).

Odkazy na internetové stránky třetích stran

Naše Stránka může obsahovat odkazy na jiné internetové stránky dle vašeho zájmu. Přestože, pokud použijete tyto odkazy a odejdete z naší Stránky, měli byste si uvědomit, že nemáme již kontrolu nad těmito stránkami. Tudíž nemůžeme nést odpovědnost za ochranu a soukromí jakýchkoliv informací, které poskytnete, pokud navštívíte tyto internetové stránky a tyto stránky nejsou řízeny těmito zásadami zachování soukromí. Měli byste si dávat pozor a podívat se na zásady zachování soukromí, které se týkají zmíněné internetové stránky.

Zdi zpráv/fóra

Tato Stránka může obsahovat fóra a zdi zpráv, které jsou vám k dispozici. Pamatujte prosím, že jakékoliv informace, které jsou zveřejněné na těchto místech, jsou veřejně dostupné. Měli byste si dávat pozor při rozhodování o zveřejnění svých osobních údajů.

Elektronické zpravodaje

Nabízíme různé elektronické zpravodaje zdarma. Uživatelé se o ně mohou přihlásit na domovské stránce. Nezasíláme spamy, nikdy neprodáváme nebo nepronajímáme e-mailové adresy a snadno se můžete v každé e-mailové zprávě, kterou obdržíte, odhlásit.

Soutěže

Na naši Stránce můžeme nabídnout soutěže. Účast v těchto soutěžích vyžaduje, abyste nám poskytli určité osobní údaje. Minimální požadované údaje jsou jméno a e-mailová adresa. V některých případech musí účastník zodpovědět povinné otázky průzkumu o škále technických zájmů a osobních údajích. Informace zjištěné ve vstupním formuláři jsou použity k ověření identity a oprávněnosti registrujícího se, ke kontaktování vítězů nebo příjemců cen a k obchodování a prodeji našich produktů. Protože pravidla a podmínky každé soutěže se mohou lišit, všechny informace o každé soutěži jsou jasně uvedeny na naší Stránce v průběhu události.

Převést na přítele

Můžeme zavést službu doporučení příteli, abyste mohli o naší Stránce říci svému příteli. Požádáme Vás o jméno a e-mailovou adresu vašeho přítele. Vaše e-mailová adresa se objeví jako zasilatel e-mailu a automaticky odešleme vašemu příteli jednorázový e-mail, který ho pozve k návštěvě této Stránky. Vaše e-mailová adresa a e-mailová adresa příjemce nebudou použity k jinému účelu kromě odeslání tohoto jednorázového e-mailu vašemu příteli. Ukládáme tyto informace z jediného důvodu, a to zaslání tohoto jednorázového e-mailu a sledování úspěšnosti našeho referenčního programu.

Soubory log

Jako většina standardních stránek používáme soubory log k automatickému uložení informací, jako jsou IP adresy, druh prohlížeče, poskytovatele internetových služeb, referenční stránky/stránky zobrazené při odchodu, druh platformy, označení data/času a počet kliknutí. Ukládáme tyto informace z důvodu zjištění provozu, identifikace obsahu, který je nejčastěji zobrazován, a stanovení požadavků na informační technologie pro poskytování spolehlivých služeb nebo jiné správy internetové stránky, nasazení, sledování, údržba a podobné činnosti. Používáme tyto informace k vaší identifikaci.

COOKIES

Cookies a jiné technologie ke sledování (jako jsou webové signály) jsou používány na této Stránce a/nebo v rámci naší komunikace k zlepšení vaší zkušenosti, a to tak, že nám umožní přizpůsobit na míru náš obsah založený na vašem zájmu, a odlišit vám od jiných uživatelů naší Stránky. Cookie je malý soubor písmen a číslic, který neobsahuje žádné osobní údaje a který ukládáme na vašem prohlížeči nebo pevném disku vašeho zařízení. Soubor cookie může obsahovat informace, jako je uživatelské ID nebo preference, které Strana používá k zosobnění obsahu, sledování stránek, které jste navštívili, nebo uložení vašeho hesla, abyste ho nemuseli znovu vkládat pokaždé, kdy navštívíte naši Stránku. Nesledujeme vaše osobní údaje prostřednictvím souborů cookie, pokud si vyberete, že nám nebudete poskytovat informace, a to například registrací nebo přihlášením na naší Stránku.

Používáme následující druhy cookies:

  • Nezbytně nutná cookies. Jsou to cookies nebo jiné mechanismy sledování nezbytné pro zajištění funkčnosti naší Stránky, jak je stanoveno. Součástí jsou například cookies, která vám umožní používat nákupní košíky.
  • Cookies pro analytické účely/zjištění výkonnosti. Umožní nám zjistit a propočítat počet návštěvníků a podívat se, jak se návštěvníci pohybují na naší Stránce při jejím používání. Pomůže nám to zlepšit způsob, jakým naše stránka funguje, a to například zjištěním, že uživatelé nachází snadno, co hledají.
  • Cookies pro zajištění funkčnosti. Tyto cookies nám umožňují zosobnit obsah, který zobrazujete, pozdravit vás jménem a zapamatovat si vaše preference (například, vaši volbu jazyka nebo oblasti). Lze je rovněž použít ke zjištění, kdy se vrátíte na naši Stránku.

Kromě nezbytně nutných cookies a cookies zajišťujících funkčnost, které používáme pouze po dobu trvání vaší relace, požádáme vás o váš souhlas s naším používáním souborů cookies při vaší první návštěvě naší Stránky. Můžeme předpokládat, že jste souhlasili zaškrtnutím pole a kliknutím na "Souhlasím" (nebo podobné tlačítko) nebo jste si dále prohlíželi naši Stránku, navzdory jasné a viditelné zprávě zveřejněné na naší Stránce, že používáme cookies. Pokud budete souhlasit, umístíme opt-in cookie na vaše zařízení. Pokud nebudete souhlasit, umístíme opt-out cookie. Umožní nám pamatovat si vaši volbu a vyhnout se dotazování v budoucnosti. Pokud si to rozmyslíte, jednoduše zrušte cookies na vašem zařízení (podívejte se prosím na dokumentaci k softwaru vaše poskytovatele) a znovu se vás zeptáme, zda souhlasíte nebo nesouhlasíte s naším využíváním souborů cookie v průběhu příští návštěvy naší Stránky.

Můžete rovněž uzpůsobit nastavení svého prohlížeče a dostat tak zprávu pokaždé, když je soubor cookie instalován na váš počítač, nebo zabránit jeho instalaci. Ačkoliv odmítnutí cookies nebude narušovat vaši schopnost navzájem působit na většinu našich Stránek, budete muset přijmout cookies, pokud chcete vstoupit do oblastí naší Stránky, které vyžadují registraci a přihlášení. Určité jiné funkce a/nebo služby mohou být pro vás nedostupné, pokud odmítnete cookies (jako je zapamatování si vaší volby jazyka).

Někteří z našich obchodních partnerů a dodavatelů softwaru využívají cookies na naší Stránce (např. k účelům analýzy internetové stránky). I když usilujeme o ochranu osobních údajů uživatelů naší Stránky a důkladně kontrolujeme bezpečnost a postupy zachování soukromí partnerů naší Stránky, nemáme přístup nebo kontrolu nad těmito cookies. Tato zásada o zachování soukromí pokrývá jako taková naše užívání cookies a nepokrývá používání cookies obchodními partnery nebo dodavateli softwaru.

SPRÁVA INFORMACÍ O VÁS

Kdykoliv můžete požadovat přístup k souhrnu vašich osobních údajů, které spravujeme, a požádat o opravu nebo aktualizaci takových informací. Vyvineme rozumné úsilí o okamžitou odpověď na takové žádosti o informace v souladu s místními právními předpisy. Naše odpověď na takové požadavky může být omezena na informace spadající do naší přímé kontroly.

Dejte nám prosím vědět o jakýchkoliv změnách ve svém jméně, adrese, titulu, telefonním čísle nebo e-mailové adrese. Své osobní údaje můžete opravit tak, že nás kontaktujete nahttp://www.hach.com/techsupportform a požádáte o změny. Můžete požádat, aby informace na vašem účtu byly smazány nebo odstraněny; přesto, protože sledujeme informace o některých transakcích, jako jsou nákupy realizované v minulosti a jiné podobné informace, z důvodu dodržování zákonů, nemůžeme smazat některé informace. Pokud se informace, které uchováváme, zdají být nepřesné, zablokujeme jejich používání do doby, než je jejich hodnota ověřena k naší spokojenosti.

BEZPEČNOST

Bezpečností opatření

Omezujeme přístup k vašim osobním údajům na naše zaměstnance a zástupce třetích stran, o kterých se domníváme, že musí mít přístup k informacím o vás, aby vám mohli poskytnout informace nebo služby, které od nás požadujete. Tato Stránka má bezpečnostní opatření, která pomohou chránit před ztrátou, zneužitím a pozměňování informací, které spravujeme. Protože nemůžeme zaručit, že k ztrátě, zneužití nebo pozměnění údajů dojde, používáme standardy běžné v odvětví, jako je technologie Secure Socket Layers ("SSL") pro zajištění ochrany vůči takovým případům. V určitých oblastech informace předané mezi vaším prohlížečem a naším systémem jsou zakódované pomocí technologie SSL s cílem vytvořit chráněné připojení mezi vámi a naší Stránkou k zajištění důvěrnosti. Žádná metoda přenosu po internetu nebo metoda elektronického uložení však není 100% bezpečná. Ačkoliv usilujeme o komerčně přijatelné opatření, abychom ochránili vaše osobní údaje, nemůžeme zaručit jejich absolutní ochranu. Pokud máte nějaké otázky o bezpečnosti na naší Stránce, můžete nás kontaktovat na http://www.hach.com/techsupportform.

Zabezpečení ochrany dětí

Stránka společnosti Hach není zaměřená a není určená dětem mladším 13 let. Stránka společnosti Hach nebude vědomě shromažďovat osobní údaje dětí a smaže takové údaje poté, co je zjistí.

ODHLÁŠENÍ (OPTING OUT)

Pokud nechcete dostávat určitá sdělení od nás nebo našich partnerů nebo zástupců, můžete se odhlásit: (1) odmítnutím nabízených služeb při registraci nebo jiných míst na této Stránce shromažďující informace, (2) informováním nás nahttp://www.hach.com/email-unsubscribe, že si již nepřejete dostávat taková sdělení nebo (3) řízením se instrukcemi, které zahrnujeme do každého našeho sdělení. Takové požadavky budeme respektovat, pokud sdělení od nás nejsou požadována dle zákona nebo nevyžadují váš souhlas podle příslušného zákona. Pokud se odhlásíte z přijímání určitých sdělení, nebudete mít přístup k určitým našim produktům nebo službám.

KONTAKTUJTE NÁS

Otázky týkající se zásad zachování soukromí nám položte nahttp://www.hach.com/techsupportform nebo prostřednictvím pošty na:

Hach Company
k rukám: Digital Marketing Department
5600 Lindbergh Road
Loveland, CO 80538
USA

HACH LANGE S.R.O.
Zastrčená 1278/8
CZ-141 00 Praha 4 – Chodov
Tel. +420 272 12 45 45
Fax +420 272 12 45 46
info-cz@hach.com
www.cz.hach.com

ZMĚNY V ZÁSADÁCH ZACHOVÁNÍ SOUKROMÍ

Tyto zásady byly naposledy aktualizovány dne 3. října 2013. Pokud se rozhodneme změnit naše zásady zachování soukromí, uveřejníme tyto změny zásad a na jiných místech, která považujeme za vhodná, abyste si všimli, jaké informace shromažďujeme, jak je používáme a za jakých okolností, pokud vůbec nějakých, je zveřejňujeme. Vyhrazujeme si právo upravit tyto zásady zachování soukromí kdykoliv, takže je prosím často kontrolujte. Pokud provedeme podstatné změny těchto zásad, uvědomíme vás zde, a to e-mailem nebo uveřejněním zprávy na naší domovské stránce.

- Viz více na: http://www.hach.com/privacypolicy#sthash.WtIqBteA.dpuf