Produktové novinky   |  Všechny novinky

Zkuste pomocníka pro výpočet potenciálu úspory!

Zkuste pomocníka pro výpočet potenciálu úspory!

srpna 8, 2013

Jaký potenciál pro optimalizaci má Vaše ČOV?

Neustále se zvyšující nároky na kvalitu odtoku vyčištěné odpadní vody jsou příčinou, že většina čistíren odpadních vod nyní pracuje na velmi vysoké technické úrovni.
Ovšem i tyto čistírny odpadních vod mohou mít potenciál pro optimalizaci v oblasti denitrifikace, odstraňování ortho-fosforečnanů a zpracování kalů.

Zjistěte více s naším pomocníkem pro výpočet potenciálu úspory na Vaší ČOV!

Minulé články o novinkách