Analytická řešení pro papírenský průmysl

Poskytuje důvěru při těžkých rozhodnutích

Všechna průmyslová odvětví mají společné cíle: dodávat vysoce kvalitní produkty, které splňují potřeby zákazníků a jejichž výroba je efektivní. Volba správných analytických řešení vám pomůže zajistit kvalitu produktů a optimalizaci výrobních procesů. Tato řešení mohou přispět k ochraně vodních zdrojů, zlepšit environmentální profil a pomoci dodržovat legislativu.

Uvolnění produktů do distribuce, úprava výrobních procesů nebo řešení nových problémů vyžaduje každodenní rozho- dování. Důležitá rozhodnutí však vyžadují dostupnost spolehlivých informací. Při hledání vhodných analytických řešení si tedy vyberte taková, která vám poskytnou důvěru při těžkých rozhodnutích.

Maximální provozuschopnost
Robustní a přesná analytická řešení pomáhají při řízení výrobních procesů a optimalizaci výroby

Udržení kvality

Speciálně navržená analytická řešení mohou zajistit vysoké standardy kvality

Ochrana investic

Správná analytika je klíčová pro dlouhodobé fungování zařízení, úsporu nákladů a dodržování legislativy

Výhody partnerství

Lokální technická podpora a servis poskytují možnost přizpůsobení analytických řešení

Kliknutím na obrázek zobrazíte dostupná analytická řešení. 

industry plant 1 2 3 4 5 6

Chlor celkový, volný: Účinnost procesu, kontrola dávkování biocidů a nákladů na ně.

Konduktivita: Kontrola kvality, jednoduchá kontrola kvality vstupní vody.

Tvrdost: Výkonnost výroby, kontrola dopadu na náklady na předúpravu nebo určení potenciálu pro vznik kotelního kamene/usazenin uvnitř zařízení.

Hodnota pH :Životnost/výkonnost zařízení, určení potenciálu pro korozi uvnitř zařízení.

TOC: Výkonnost výroby, kontrolovat potenciál pro neiontové anorganické sloučeniny způsobující usazeniny.

Zákal: Kontrola kvality, kontrola účinnosti filtrace a mikrobiologické kvality.


Laboratorní řešení

Řešení pro výrobní procesy

Hydrazin: Monitorování zabraňující předávkování vazačů kyslíku.

Kyslík: Životnost/výkonnost zařízení, kontrola dávkování vazačů kyslíku kvůli omezení koroze.

Fosforečnany: Životnost/výkonnost zařízení, kontrola přidávání fosforečnanů zabraňujících korozi a tvorbě usazenin.

Křemík: Usazeniny oxidu křemičitého vedou k poškození turbíny a potrubí.

Sodík: Životnost/efektivita zařízení, indikátor ztráty účinnosti iontoměničů nebo membránových systémů používaných pro předúpravu.


Laboratorní řešení

Řešení pro výrobní procesy

Dodržení legislativy, monitorování a optimalizace účinnosti procesu čištění a zajištění dodržení předepsaných limitních hodnot:

 • Konduktivita
 • Průtok
 • Nutrienty
 • Kyslík
 • Hodnota pH
 • Hladina kalu
 • Pevné látky
 • TOC

Laboratorní řešení

Řešení pro výrobní procesy

Kontrola kvality, zajištění optimální koncentrace aditiv a plnidel tak, aby byly splněny požadavky na kvalitu, jako je síla, bělost, opacita, odolnost proti ušpinění a žloutnutí:

 • Kyslík
 • Škrob
 • Sírany
 • CHSK /TOC
 • Konduktivita
 • Tvrdost

Pevné látky: Produkční výkonnost, zabránění ucpání síta.

Hodnota pH: Životnost/výkonnost zařízení, monitorování kvality vody ze spodní strany síta („bílé vody“) pro zlepšení flokulace a snížení výrobních nákladů.

AOX: Dodržení legislativy, monitorování koncentrace organických halogenidů ve vypouštěné vodě.


Laboratorní řešení

Řešení pro výrobní procesy

Kontrola kvality, zajištění optimální koncentrace aditiv a plnidel tak, aby byly splněny požadavky na kvalitu, jako je síla, bělost, opacita, odolnost proti ušpinění a žloutnutí

 • Kyslík
 • Škrob
 • Sírany
 • CHSK/TOC
 • Konduktivita
 • Tvrdost

Pevné látky: Výkon výroby, zabránění ucpání síta.

Hodnota pH: Životnost/výkonnost zařízení, monitorování kvality vody ze spodní strany síta („bílé vody“) pro zlepšení flokulace a snížení výrobních nákladů

AOX: Soulad s právními předpisy, monitorování koncentrace organických halogenidů ve vypouštěné vodě.


Laboratorní řešení

Řešení pro výrobní procesy

Lesk: Kontrola kvality, zajištění souladu produktů se specifikacemi


Laboratorní řešení

Řešení pro výrobní procesy

 A

Kondicionování vody a úprava

 B

Výroba páry / elektřiny a chlazení

 C

Biologické čištění odpadních vod

 1

Směšovací káď

 2

Míchací káď

 3

Papírenský stroj

Laboratorní řešení

Laboratorní analytika poskytuje srozumitelné, spolehlivé a přesné údaje, díky kterým můžete s důvěrou činit rozhodnutí pro dodržení kvality a legislativy..

Řešení pro výrobní procesy

Online sondy kontinuálně poskytují informativní údaje, na které se můžete při důležitém rozhodování o provozu kdykoliv spolehnout.