Najděte to nejlepší řešení pro měření každého parametru pitné vodyZákal je jedním z nejdůležitějších parametrů v procesu úpravy pitné vody. Monitorováním zákalu v jednotlivých fázích procesu úpravy můžete zajistit soulad s legislativou a důvěřovat kvalitě vody.

Zákal je relativní čirost roztoku. Čirost snižují nerozpuštěné látky jako jíl, řasy, organické látky nebo mikroorganismy. Když roztokem prochází světlo, tyto částice světlo rozptylují a pohlcují. Zákal se měří jako intenzita světla odraženého těmito částicemi.

Díky našim online, laboratorním a terénním přístrojům se můžete na vaše měření spolehnout.

Turbidity Range >10 NTU (bis zu 999 NTU) <10 NTU
Turbidity Application
Raw influent water
Clarifier effluent
Filter backwash water
Filter effluent
Combined filter effluent
Turbidity Solution

pH je dalším důležitým parametrem, který se měří a upravuje na úpravně pitné vody. pH přímo ovlivňuje míru koagulace a flokulace, kterými se odstraňuje celkový organický uhlík ze surové vstupní vody. Hodnota pH také ovlivňuje dezinfekční účinek chloru, a proto se musí během dezinfekčního procesu i po něm udržovat ve velmi úzkém rozmezí (7,0–7,8 pH). Toto rozmezí maximalizuje účinek dezinfekčního činidla (při pH >7,8 je nižší) a zároveň minimalizuje korozi systémů způsobenou nízkým pH (<7,0).

Dezinfekce chlorem je častou preferovanou metodou odstraňování patogenů z pitné vody. Po přidání chloru do vody vzniká kyselina chlorná (HOCl), která je silným dezinfekčním činidlem. Tato kyselina dále disociuje na vodíkové a chlornanové ionty (H+ a OCl-), jejichž dezinfekční účinek je podstatně slabší. Procentuální zastoupení kyseliny chlorné je vyšší v kyselém prostředí (pH <7,5) a nižší v zásaditém prostředí (pH >7,5). Stejné množství přidaného chloru bude tedy mít různé dezinfekční účinky v závislosti na pH vody. Tuto rovnováhu ovlivňuje také teplota.

Citlivá chemická rovnováha chloru ve vodě může pro úpravny pitné vody představovat problém, chtějí-li zajistit, aby přidané množství chloru stačilo na bezpečnou dezinfekci vody, ale zároveň nemělo negativní vliv na její chuť, nebo nezvyšovalo pravděpodobnost reakcí chloru s přírodními organickými látkami za vzniku karcinogenních vedlejších produktů dezinfekce.

Existují dvě hlavní metody měření obsahu chloru ve vodě. Výběr správné metody pro vaši aplikaci závisí na různých faktorech.

Metoda měření chlóru Amperometrická Kolorimetrická
Hlavní výhoda Ideální pro řízení procesu s rychlou reakcí na změnu koncentrace chloru. Vysoká přesnost bez kalibrace.
Nejvhodnější pro stabilní pH, teplotu a průtok. Any application with changing sample
characteristic (pH, temperature, flow).
Analyzátor chloru a hlavní funkce Eliminuje potřebu externího pufru. Volitelná sonda pH. Nevyžaduje sanitární odtok
CLF10 sc volný Cl,pHD, metrický, Hach/LANGE manual
CLF10 sc volný Cl,pHD, metrický, Hach/LANGE manual
Není ovlivněno změnami procesu a nevyžaduje kalibraci. Nízké náklady na údržbu díky bezúdržbovému provozu po dobu 30 dnů
CL17 Analyzátor celkového chloru
CL17 Analyzátor celkového chloru

Monitorování kalu
Zahušťováním kalu se zmenšuje objem získaný z usazovacích nádrží a odvodňováním kalu zase množství získané odstřeďováním nebo filtrací. Oba procesy lze optimalizovat pomocí online turbidimetrů, které měří nerozpuštěné látky.

Vyžádejte si informace