Automatický odběr vzorků, na který je spolehnutí

Automatický vzorkovač je klíčovým článkem mezi zdrojem vody a laboratoří. V souvislosti se zavedením normy ISO 5667 se stalo povinností zajistit reprezentativní odběr vzorků pro přesnou analýzu a ohlášení příslušným úřadům.

Hlavní výhody automatických vzorkovačů Hach:

 • Reprezentativní automatický odběr vzorků v intervalech nastavitelných podle události, času nebo průtoku
 • Automatické vzorkovače umožňují odebrat vzorek při širokém rozsahu teplot (–40 °C až 50 °C) a uchovat ho při konstantní teplotě 4 °C
 • Různé varianty provedení a různé typy krytů umožňují všestranné použití
 • K dispozici jsou skleněné nebo PE vzorkovnice a jejich různé konfigurace


Technologie vzorkování: Vakuová technika

Výhody vzorkovačů BÜHLER

 • velmi přesný objem vzorku
 • použití širokých odběrových hadic zajistí reprezentativní odběr vzorků
 • nízké provozní náklady, žádný spotřební materiál
 • objem vzorku stačí nakalibrovat jen jednou
 • zvláště ideální pro vysokou četnost odběrů při velké sací výšce (>8 m)
 • dlouhá životnost baterie díky energeticky úspornému provozu (přenosné vzorkovače)

Peristaltická technika
Výhody vzorkovačů SIGMA

 • velmi snadné ovládání díky kompaktnímu technickému provedení
 • načerpá se pouze potřebný objem vzorku
 • nízká křížová kontaminace zásluhou promývacích cyklů
 • reprezentativní vzorek, protože nedochází k sedimentaci pevných látek
 • nízká hmotnost pro snadnou přepravu


Identifikace vzorku od začátku do konce

Vzorek musí být sledovatelný, aby bylo možno se spolehnout na konkrétní výsledky rozboru vody. Tato sledovatelnost může být zaručena shodným značením a dokumentací každého kroku analytického procesu. Tady se přirozeně nabízí technologie RFID (Radio Frequency Identification) osvědčená ve světě logistiky. RFID je klíčovou technologií používanou pro usnadnění identifikace systémových modulů.