Zjistěte, kdo jsme a co děláme

Společnost Hach Lange mění své jméno na Hach. I nadále se na nás budete moci spolehnout a očekávat od nás stejné odborné znalosti, stejný tým zajišťující podporu a stejné spolehlivé, uživatelsky přívětivé produkty. » Více informací

Ať potřebujete zkontrolovat obsah uhlíku v odpadních vodách nebo sledovat obsah soli při zpracování vody, pokud jde o rozbory vody, představuje společnost Hach dokonalou volbu. Disponujeme mnohaletými zkušenostmi v oblasti rozborů vody a nabízíme široké spektrum služeb.
Historie naší společnosti sahá až do Berlína roku 1933, kdy Dr. Bruno Lange založil vlastní společnost se šesti zaměstnanci. Vynálezy, jako je fotometr a později kyvetové testy, vedly k převratným změnám v oboru analýzy a umožnily provádění rozsáhlých analýz, které nevyžadovaly hluboké znalosti chemie.
Společnost Hach se zrodila v roce 2004, kdy Dr. Bruno Lange spojil své síly s americkou společností HACH, která se specializuje na elektrochemii a fotochemii. Odborné znalosti těchto dvou společností se nyní spojily a přinášejí prospěch vám, zákazníkům!

A to není vše. Naše společnost se nadále rozrůstá a má již 22 poboček po celém světě, včetně Evropy, Číny a USA.

Můžeme vám usnadnit život
Zaměřujeme se na zlepšování stávajících aplikací a na vývoj nových. Například optická metoda LDO šetří našim zákazníkům ohromné množství času v laboratoři, protože nevyžaduje nutnost trávit celé hodiny kalibrací senzorů. A co více, senzory LDO nabízí přesná měření a přitom jsou odolné proti znečištění usazeninami.

Středisko pro životní prostředí

Kromě nabídky praktických řešení pro odpadní, procesní a pitnou vodu se rovněž zaměřujeme na trvalou udržitelnost v oboru analýzy vody. Během posledních několika let se nám podařilo výrazně snížit množství surovin používaných v našem kyvetovém testu. Pro naše kyvety nabízíme také likvidační služby. Tento program chrání životní prostředí od roku 1978. Zatímco tehdy se reagencie jednoduše shromažďovaly a třídily, v současnosti se recyklují v našem speciálně vybudovaném středisku pro životní prostředí v Düsseldorfu.

Naše bezpečnostní směrnice
Ochrana zdraví, bezpečnost práce a péče o životní prostředí nejsou pro nás pouze důležité: jsou vlastně nedílnou součástí filozofie naší společnosti. Z tohoto důvodu dodržujeme následující směrnice:
  • Odpovědnost za jednotlivce a prostředí
  • Odpovědnost za naše produkty
  • Průběžné zlepšování a dokumentace
  • Bezpečnost
  • Prevence poškozování životního prostředí

Materiály z kyvet lze po recyklaci využít nejrůznějšími způsoby, například k výrobě skelné vaty pro stavební průmysl, k výrobě plastových nádob nebo smetákových štětin. Každoročně přijímáme okolo 350 tun použitých reagencií a obalových materiálů a přibližně 70 % z tohoto množství recyklujeme. Díky tomu jsme v roce 2009 získali německou cenu za trvalou udržitelnost.

Technické služby
Přejeme si, abyste byli s našimi přístroji naprosto spokojeni. Proto nabízíme zákazníkům komplexní služby, které nekončí nákupem produktu: podporujeme vás během nastavení a také v průběhu celého životního cyklu výrobku.
 

Naši zákazníci
Pitná voda, odpadní vody, papír, nápoje, energetika, chemické látky... naši zákazníci pracují v celé řadě různých odvětví. Protože každé odvětví má své vlastní specifické požadavky na kvalitu vody, nabízíme individuální řešení pro každý obor. Názory a připomínky zákazníků jsou pro nás zvláště důležité a často ovlivňují další vývoj našich produktů.

Společnost Hach jako zaměstnavatel
Jako zaměstnavatel nabízíme nejen výhody práce pro velkou skupinu, jako např. dlouhodobé zabezpečení a dobré kariérní vyhlídky, ale také sociální prostředí rodinné společnosti. Jsme hrdí na to, že nabízíme individuální příležitosti k rozvoji, vyjadřujeme uznání kvalitním službám a vytváříme vynikající pracovní prostředí.
Více o pracovních příležitostech