Sběr použitých kyvetových testů 

Sběr použitých kyvetových testů (dále jen KT) je služba pro naše zákazníky. Je plně hrazena společností Hach. Sběr použitých KT zajišťuje pro Hach smluvně společnost SITA, která je odpovědná za dopravu, ekologickou likvidaci odpadu a vystavení potvrzení o převzetí odpadu.


Požadavek na sběr použitých KT testů může uplatnit každý zákazník, který nakupuje KT u společnosti Hach nebo prostřednictvím autorizovaných dealerů (VWR International, Merci, Ekotechnika)
Sběr použitých KT je organizován 1x ročně. Uzávěrka pro registraci je vždy min. 14 dnů před sběrem KT – aktuální informaci naleznete na www.cz.hach.com
Sběr společností SITA je realizován po dosažení ekonomicky příznivého počtu registrovaných účastníků.
Při úmyslném porušení pravidel pro Sběr KT ze strany zákazníka bude takovýto zákazník z této služby vyloučen a bude proti němu uplatněna náhrada případné škody.

Upozornění:
Podle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb je původcem odpadu ta osoba či subjekt, jehož činností odpady vznikají (nikoliv tedy dodavatel kyvetových testů Hach).
Pokud bude množství Vámi odevzdaných nebezpečných odpadů přesahovat 50 kg za rok, musí mít Vaše společnost vyřízen souhlas k nakládání s těmito odpady.

Termín pro sběr kyvetových testů Hach
Nejbližší sběr se uskuteční během měsíce března 2016. Registrované účastníky prosíme o strpení.


Registrace a postup při organizování Sběru použitých KT

 • Registrace bude probíhat online prostřednictvím formuláře vystaveného na této stránce v čase registrace.
 • Hach bude koordinovat požadavky zákazníků na sběr KT v daném regionu a oznámí předpokládaný termín sběru. Termín obdržíte spolu s Evidenčním listem poštou. Přesné datum vyzvednutí použitých KT oznámí dopravce SITA.
 • Na základě vyplněného registračního formuláře obdržíte poštou od společnosti Hach informaci o předpokládaném termínu sběru ve Vašem regionu a „Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů“, který slouží jako doklad k odevzdání použitých KT dopravci SITA. Evidenční list bude obsahovat předvyplněné množství KT a jejich druh na základě Vašich informací z registračního formuláře. Jiný druh nebo množství odpadu není možné dopravci SITA odevzdat.
 • V den příjezdu dopravce SITA odevzdáte použité KT Hach dopravci SITA spolu s „Evidenčním listem pro přepravu nebezpečných odpadů“. Kyvetové testy musí být řádně uzavřeny v původních baleních, uloženy ve společném přepravním kartonu.
 • Pracovník SITA potvrdí převzetí použitých KT v „Evidenčním listu pro přepravu nebezpečných odpadů“. Zákazník potvrdí svým podpisem a razítkem jejich odevzdání. Vyplněný a potvrzený „Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů“ slouží zákazníkovi jako doklad o odevzdání nebezpečných odpadů.


Registrujte se zde:

Registrační formulář

Pro vyplnění formuláře budete potřebovat Adobe Reader! Ten můžete stáhnout zde.
V případě jakýchkoliv problémů či nejasností nás prosím kontaktujte zde.

Vyplněný registrační formulář si nejprve uložte ve Vašem PC jako běžný pdf soubor a poté odešlete kliknutím na tlačítko "Poslat e-mailem" přímo ve formuláři.
V případě, že neobdržíte potvrzení Vaší registrace do 2 dnů, zašlete prosím vyplněný formulář (jako přílohu emailu) na adresu:
info-cz@hach.com

Kyvetové testy, které jsou vyloučeny ze sběru

Ze sběru jsou vyloučeny všechny kyvetové testy obsahující kyanidy:

 • Lange kyvetové testy: LCK306, LCK308, LCK360
 • Standard Addista: LCW532

Kyvetové testy, které jsou zařazeny do sběru

Sběr je organizován pro:

 • všechny kyvetové testy Lange označené LCK, kromě testů uvedených v oddílu 3
 • všechny standardy ADDISTA označené LCA nebo LCW, kromě standardů uvedených v oddílu 3
 • pouze následující kyvetové testy HACH:

CHSK: 2125851, 2125951, 2415851, 2415951, 2345852, 2345952, 2623451
Dusík: 2604545, 2604945, 2605345, 2606945, 2608345, 2672245, 2714100
Fosfor: 2742545, 2742645, 2742745, 2767245, 2767345
TOC: 2760345, 2760445, 2815945
Chlor: 2105645, 2105545

Pokyny pro balení a transport KT
 • Ke sběru použitých KT mohou být předány pouze kyvetové testy z produkce Hach.
 • Podmínkou sběru je odevzdání KT v původních baleních Hach (polystyrenové boxy nebo papírové krabice s plastovými blistry – nepřelepovat! ). Kyvety musí být řádně uzavřeny.
 • Kyvetové testy pro různé parametry musí být uloženy do přepravního kartonu společně v počtu min. 20 balení, max. 40 balení. Tento způsob balení umožňuje přepravovat KT v režimu LQ (limited quantities – podlimitní množství).
 • Není dovoleno přepravovat samostatně v přepravním kartonu pouze kyvetové testy pro stanovení CHSK ( LCK 014, LCK114, LCK 314, LCK 414, LCK 514, LCK 914, 2125851, 2125951, 2415851, 2415951, 2623451). Tzn. tyto kyvetové KT musí být uloženy do přepravního kartonu s ostatními parametry!
 • Přepravní karton musí být nepoškozený, pevný, uzavřený, přelepený pevnou páskou. Případné volné místo v kartonu bude vyplněno plnicí hmotou nebo papírem.

Každý karton bude obsahovat následující údaje:
 • Nálepku s registračními údaji – obdržíte od Hach. Prosíme VYPLNIT!
 • Nápis „NEKLOPIT“
 • Nálepku LQ – obdržíte od Hach (viz obr. níže).


Vyplněnou přepravní nálepku, kterou od nás po vyplnění registračního formuláře obdržíte, nalepte na přepravní karton.
Nálepka LQ pro označení přepravního kartonu

SBĚREM POUŽITÝCH KYVETOVÝCH TESTŮ CHRÁNÍME SPOLEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ!